05/29/2023

UIH ประกาศนำองค์กรเข้าสู่การให้บริการคลาวด์ เน็กซ์เจน

UIHServe1

กลุ่ม UIH รวมพลังประกาศสร้างมิติใหม่อุตสาหกรรมบรอดแบรนด์ผนึกพันธมิตรธุรกิจเปิดนวัตกรรม คลาวด์ เน็กซ์เจน ในงาน “UIH, We serve you more” ให้ลูกค้าองค์กรคุ้มค่า ระบบปลอดภัย ลดต้นทุน สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทย และทั่วโลก

นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) เปิดเผยว่า ใน ปี 2558 นี้ UIH ได้ก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารบรอดแบนด์ ด้วยบริการคลาวด์ เน็กซ์เจน (Cloud NextGen) ซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในไทย เนื่องจากบริการคลาวด์ของ UIH มีบริการที่ครบวงจรและสอดคล้องกับ 3 ส่วนบริการ ได้แก่

ส่วนที่ 1. สมาร์ท เน็ตเวิร์ค หรือเครือข่ายบรอดแบนด์ วงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง    ส่วนที่ 2. ระบบการจัดการความปลอดภัยบนอินฟราสตัคเจอร์ และ 3. บริการคลาวด์   โดยทั้ง 3 ส่วนนี้ UIH  สามารถให้บริการลูกค้าองค์กรได้ด้วยความเชี่ยวชาญ ในระดับมาตรฐานสากล รวมถึงมาตรฐาน MEF CE 2.0 ที่ UIH ได้รับการรับรองจากองค์กร Metro Ethernet Forum เพียงรายเดียวในประเทศไทย

“การรวมพลังของกลุ่ม UIH นี้ทำให้เรามีศักยภาพความพร้อม ที่มากเพียงพอจะสร้างนวัตกรรมการให้บริการกับลูกค้าองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง และการเปิดให้บริการคลาวด์ เน็กซ์เจน อย่างครบวงจรนี้ เราจึงมั่นใจว่าจะสามารถขับเคลื่อน UIH ไปสู่องค์กรชั้นนำในการให้บริการในระดับภูมิภาคอาเชียนได้อย่างแน่นอน” นายวิชัย กล่าว

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) กล่าวว่า  UIH และบริษัทในเครือ ได้เน้นคุณภาพการให้บริการทั้งระบบเครือข่าย รวมถึงความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อของการสื่อสารข้อมูลในทุกพื้นที่การใช้งานของลูกค้าองค์กร ทั้งที่มีสาขาในไทย และต่างประเทศ   ซึ่งขณะนี้ UIH ได้เพิ่มมูลค่าของการใช้เครือข่ายบรอดแบนด์ ด้วยการพัฒนาบริการ

เพื่อนำเสนอบริการรองรับการใช้งานให้กับลูกค้าในมิติใหม่ และดูแลให้บริการทั้งระบบ พร้อมให้คำแนะนำการใช้งาน กับองค์กรตามความเป็นจริง โดยประเมินการวางระบบให้ลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสมคุ้มค่า

UIHServe 2

“มิติใหม่ของ UIH เน้นการให้บริการอย่างเข้าถึง เข้มข้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีใดที่กำลังได้รับความสำคัญในระดับโลก และมีประโยชน์กับลูกค้า UIH และบริษัทในเครือจะร่วมมือกับผู้นำทางเทคโนโลยีพัฒนาบริการนำเสนอต่อยอดบริการให้เป็นทางเลือกกับลูกค้าก่อนลูกค้าจะถามถึง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า” พันเอกเรืองทรัพย์กล่าว

นอกจากนี้ UIH ยังมี Reseller ที่แข็งแกร่งในแต่ละภูมิภาคของไทย ที่เป็นตัวแทนขายบริการของ UIH เช่น ปิรามิด โซลูชั่น, อินเตอร์คอนเน็ค โซลูชั่น, เอ็กซ์เพรส ดาต้า ,ไอร์แลนด์ เทคโนโลยี ส่วนในภาคใต้     ส่วนในภาคเหนือ เช่นอะแวร์ คอร์ปอเรชั่น, โมวาซี่   ในภาคตะวันออกได้แก่ ไทยซิสเต็มส์ , อินเตอร์เน็ต อีสต์ และสยามอีบิสซิเนส

นายสันติ เมธาวิกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพขององค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกันที่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง UIH มีความเข้าใจรูปแบบการแข่งขันขององค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี จึงได้นำเสนอบริการคลาวด์ เน็กซ์เจน เพื่อช่วยการบริหารจัดการเครือข่ายในรูปแบบใหม่ เป็น “Next Generation One Stop Service Solution” ซึ่งบริการคลาวด์ เน็กซ์เจน ครอบคลุม 5 ประเภท เหมาะกับองค์กรที่มีสาขาจำนวนมาก เช่น ธนาคาร ค้าปลีก ประกันภัย เพื่อรองรับการใช้งานบนเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดบนสมาร์ท บรอดแบนด์ เน็ตเวิร์คของ UIH ได้แก่

บริการ คลาวด์ วีพีเอ็น   (Cloud VPN) เป็นการบริหารจัดการแบนด์วิธสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงของแต่ละสาขาในองค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามตามการใช้งานจริง

บริการคลาวด์ อินเทอร์เน็ต (Cloud Internet) เป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการอินเทอร์เน็ตในระดับองค์กรที่เพิ่มความคุ้มค่าและระบบมีความเสถียรยิ่งขึ้น

คลาวด์ไวไฟ (Cloud WiFi) บริการบริหารจัดการ การสื่อสารแบบไร้สายที่ใช้ได้ทั้งอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต

คลาวด์ โพรเท็คชั่น (Cloud Protection) เป็นบริการบริหารจัดการความปลอดภัยของเครือข่ายที่ลูกค้าองค์กรใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์เอง

คลาวด์เอชเอ็ม (Cloud HM) เป็นบริการคลาวด์ คอมพิวติ้งอย่างครบวงจร ให้บริการสร้างเวอร์ชวล ดาต้า เซ็นเตอร์ (Virtual Data Center) บนเครือข่าย MPLS ของ UIH   โดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์

“มิติใหม่ของบริการคลาวด์ เน็กซ์เจน นี้ เป็นการให้บริการลูกค้าครบวงจร โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม หรือลดคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ เรียกได้ว่าลูกค้า จ่ายเท่าที่ใช้ ประหยัด ปลอดภัย ซึ่งเราดูแลให้ทั้งระบบ และช่วยบริหารจัดการต้นทุนเครือข่ายบรอดแบนด์ให้ลูกค้า จึงสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในสภาพเศรษฐกิจของประเทศและโลกในปัจจุบัน” นายสันติ กล่าว

งาน UIH, We serve you more จัดขึ้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ที่ เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว โดยเป็นการแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำด้านบรอดแบนด์ ของกลุ่ม UIH และพันธมิตรชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี รวม 12 รายหลัก ได้แก่ Huawei , DTAC, PCCW Global , HP Enterprise Security, FireEye , Juniper, Palo Alto , Ruckus และบริษัทในเครือ i-secure , Cloud HM และ INN รวมถึงมีการนำเสนอแนวคิด และรูปแบบการให้บริการใหม่ คลาวด์ เน็กซ์เจน

Leave a Reply