02/08/2023

กลุ่มทรู ไม่เคยทอดทิ้ง เดินหน้าดึงพลังเทคโนโลยีดิจิทัลมอบโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากอดีต “เด็กชายขอบ” ตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศไทย แทบจะไม่มีใครเหลียวมอง โดยเฉพาะความช่วยเหลือด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ควรได้รับอย่างเสมอภาค…ในฐานะองค์กรไทย กลุ่มทรู เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้มาโดยตลอด ไม่มีวันใดที่จะคิดมองข้ามและละเลยไปได้เลย ยึดเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญมากกว่า 10 ปี ระดมทุกสรรพกำลังที่มี

นำศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแก่ครูผู้สอน เด็กชายขอบ และผู้ปกครองในพื้นที่ห่างไกลมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และแน่นอนจะไม่มีทางที่จะปล่อยคนเหล่านี้ไว้ลำพัง ทรูเชื่อว่า ยิ่งเกิดการรวมตัว รวมเครือข่ายมากขึ้น ผลดีก็จะยิ่งเกิดขึ้นกับกลุ่มคนเหล่านี้

เปิดประตูแห่งโอกาสแก่นักเรียนแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์

ขยายผลสู่เด็กชายขอบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G ทะยาน สร้างความเท่าเทียมสู่เด็กบนยอดดอยได้สำเร็จ

กลุ่มทรู มุ่งมั่นขยายเทคโนโลยี 5G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เน้นพื้นที่ที่ไม่เคยมีสัญญาณค่ายใดมาก่อน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลเช่นบนดอย ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2563 กลุ่มทรู ได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสื่อสาร โรงเรียนบ้านป่าซางนางเงิน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดชายแดนไทย-เมียนมาร์ โดยทรู เป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมรายเดียวที่ติดตั้งและบูรณาการเทคโนโลยี 5G ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อยกระดับให้ครู นักเรียน และคนในชุมชน ก้าวทันการศึกษายุคดิจิทัล ทั้งบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ให้ครูและนักเรียน ใช้อุปกรณ์ดิจิทัล และสัญญาณทรู 5G มาเสริมการเรียนรู้แบบครบวงจรในโครงงานวิชาต่างๆ พร้อมต่อยอดเปิดช่องทางจำหน่ายออนไลน์ รวมถึงบูรณาการการจัดการเรียนรู้รายวิชา นำแว่นเสมือนจริงและสื่อ 360 องศา ประกอบการเรียนรู้เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานเกิดแรงบันดาลใจและจินตนาการไม่รู้จบ ตลอดจนพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่ชุมชนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent มาประจำการที่ศูนย์ฯ และอบรมการใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่นเฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป ติ๊กต็อก เพื่อให้คนในชุมชน นำไปใช้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

ณ วันนี้ กลุ่มทรู ยังคงเดินหน้าสานต่อความตั้งใจที่จะสร้างโอกาสแห่งความทัดเทียมให้ “เป็นจริงได้” ด้วยเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้การศึกษาที่ดี มีคุณภาพ ไปถึงเด็กชายชอบทุกคนอย่างเสมอภาค ไร้พรมแดน อันนำเป็นเครื่องมือนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ดีที่สุด กลุ่มทรู จึงยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าขยายเครือข่าย รวมพลัง สร้างพันธมิตร เติมเต็มช่องว่างของสัญญาณ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสให้กับกลุ่มคนชายชอบอย่างต่อเนื่องต่อไป