03/26/2023

เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) รับรางวัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่นระดับชาติ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบรางวัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 ให้แก่ นางสาวปิยธิดา ตันตระกูล (ขวา) ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นางสาวปิยธิดา ตันตระกูล (ขวา) ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญและความสำเร็จในฐานะผู้นำด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก ที่มีหน้าที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบดิจิทัลทำได้อย่างปลอดภัย แก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันเวลา และส่งผลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อประชาชน โดยเทรนด์ ไมโคร จะยังคงเตรียมความพร้อมยกระดับและนำเสนอนวัตกรรมด้านระบบรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ รับมือกับสภาวการณ์โจมตี ภัยคุกคามต่าง ๆ ที่จะเกิดมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รุนแรงขึ้นในอนาคต