06/05/2023

TOG ก้าวสู่ผู้ผลิตชั้นนำของโลกในการผลิตเลนส์แว่นตาที่มีคุณภาพ

หากย้อนไปในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2494 ใครจะคาดคิดว่าจากธุรกิจค้าปลีกแว่นตาเล็กๆ โดยกลุ่มประจักษ์ธรรมจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีผลประกอบการมากกว่า 1,000 ล้านบาท ในนามบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ผู้ผลิตเลนส์แว่นตาระดับโลก ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาคุณภาพสูงฝีมือคนไทยไปยัง 50 ประเทศทั่วโลก

000

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตเลนส์สายตาพลาสติกคุณภาพสูงหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและแข่งขันกับบริษัทผู้ผลิตเลนส์สายตาระดับโลกได้เป็นอย่างดี โดยได้ผลิตเลนส์สายตารูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเลนส์พลาสติกธรรมดา (Organic Lenses) เลนส์เปลี่ยนสี(Photochromic Lenses) เลนส์บางพิเศษ (High Index Lenses) เลนส์กันแรงกระแทกสูง (High Impact Resistant Lenses) และเลนส์กันแดด (Sunglass Lenses)

001
คุณสรัฐ เตกาญจนวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน บริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“แม้ตลาดเลนส์แว่นตาเติบโตอย่างช้าๆ เปลี่ยนแปลงไปตามประชากรที่มีสายตาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเลนส์แว่นตามีความจำเป็นสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสายตาตั้งแต่วัยเด็กวัยทำงาน หรือผู้สูงอายุทำให้ผู้บริโภคต้องใส่ใจในการเลือกใช้แว่นตาและเลนส์ที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วย เราจึงให้ความใส่ใจในคุณภาพของเลนส์แว่นตาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับความไว้วางใจจากลูกค้าที่มอบให้เสมอมา“ คุณสรัฐ เตกาญจนวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน บริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว “ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงสนับสนุนลงทุนในด้านวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตาให้มีความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ในตลาดเลนส์แว่นตา รวมถึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจและเติบโตในตลาดกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง“

ระบบสารสนเทศคือหัวใจสำคัญของการเติบโต

คุณสรัฐกล่าวถึงความท้าทายทางธุรกิจและบทบาทของการนำระบบไอทีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของ TOG อย่างน่าสนใจว่า เมื่อเทียบกับผู้ผลิตเลนส์แว่นตาระดับโลก ในญี่ปุ่น อเมริกา หรือยุโรป ธุรกิจของ TOG อาจจะดูไม่ใหญ่มากนัก สิ่งเหล่านี้ทำให้บริษัทต้องใช้ความพยายามมากขึ้น ยกระดับการควบคุมมาตรฐานการผลิตและการส่งมอบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ลูกค้า ซึ่งกระจายอยู่ใน 50 ประเทศทั่วโลก “ที่ผ่านมาเราใช้ไอทีในเกือบทุกกระบวนการทำงานของเรา ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีที่ผ่านมา TOG ได้มีการปรับระบบไอทีครั้งใหญ่รวมถึงติดตั้งระบบ ERP จาก SAP เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการวางแผนการใช้ทรัพยากร และการบริหารข้อมูลทางการบัญชี การเงิน การซื้อ การขาย การบริหาร สินค้าคงคลัง และข้อมูล การวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีความแม่นยำ ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูลและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว” คุณสรัฐกล่าว

IMG_5605-2

นอกจากการนำระบบ ERP มาใช้แล้ว คุณสรัฐกล่าวว่า โครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างโรงงานผลิตและสำนักงานใหญ่ ระบบเครือข่ายสำหรับสายการผลิต ช่วยให้ผู้ดูแลติดตามกระบวนการผลิตเลนส์แว่นตาในแต่ละขั้นตอนได้อย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น กระบวนการผลิตเลนส์สั่งฝนพิเศษหรือเลนส์เฉพาะบุคคล (“Prescription Lenses” หรือ “Rx Lenses”) ซึ่งต้องมีการควบคุมคุณภาพการผลิตในแต่ละขั้นตอนตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเข้มงวด เพราะเลนส์แว่นตาทุกคู่จะต้องผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าในแต่ละประเทศตามกำหนด

การมอบความไว้วางใจให้แก่เคมิทกรุ๊ป

“เราให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างมาก หากระบบไอทีหรือเครือข่ายมีปัญหา ก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอย่างแน่นอน” คุณสรัฐกล่าว “แม้ TOG จะมีทีมไอทีที่เข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาระบบไอทีเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจของเราได้เองเป็นส่วนใหญ่ แต่เหนืออื่นใดเราก็ยังต้องการผู้ช่วยที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดหาอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา และอัพเดตเทคโนโลยีไอทีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการนำมาใช้ในธุรกิจของเราเช่นกัน และ บริษัท เคมิทกรุ๊ป จำกัด ก็คือบริษัทผู้วางระบบไอทีที่เราให้ความไว้วางใจ”

โดยล่าสุด เคมิทกรุ๊ป ได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสายการผลิตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล สำหรับทำงานร่วมกับเครื่องจักรรุ่นใหม่ ซึ่งต้องมีเชื่อมต่อเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสายการผลิตเดิม ซึ่งเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้งานต้องมีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพสูงมากด้วย

002
คุณสรัฐ เตกาญจนวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (กลาง) คุณธีรวัฒน์ วงศ์ทาเครือ (ซ้าย) คุณฉัตรณรงค์ กุลมา (ขวา) ประธานและรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด

แม้ปัจจัยพื้นฐานในการเลือกผู้ให้บริการด้านไอทีขององค์กรส่วนใหญ่คือ “ราคา” สำหรับ TOG แล้ว การทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ TOG ตัดสินใจเลือก เคมิทกรุ๊ป เป็นผู้ให้บริการด้านไอทีแก่บริษัท “ที่ผ่านมาเราพยายามมองหาบริษัทผู้วางระบบและจัดหาโซลูชั่นไอทีที่มีความน่าเชื่อถือมาทำงานร่วมกัน ซึ่งบริษัทเหล่านั้นจะต้องมีความเข้าใจในรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ TOG หลังจากทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่ง เราพบว่าทีมงานของ เคมิทกรุ๊ป ทั้งในส่วนของทีมขาย ทีมวิศวกร หรือทีมสนับสนุนด้านเทคนิค มีความเข้าใจความต้องการ รูปแบบการดำเนินธุรกิจและวัฒนธรรมการทำงานของเราเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของเราได้เป็นอย่างดี เราให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการและความน่าเชื่อถือเป็นสำคัญ ซึ่ง เคมิทกรุ๊ป ก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการต่างๆ ของเราได้เป็นอย่างดี

KMIT GROUP CO., LTD.

333/105 Moo 4, Lak Si Plaza Building Tower 2 Floor 7 Kamphaeng Phet 6 Rd.,

Tarad Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210 Tel. 02-576-1304-5 Fax. 02-576-1306

www.kmit-group.com E-Mail : sales@kmit-group.com

004

Leave a Reply