06/09/2023

Teradata ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ประจำประเทศไทย

เทราดาต้า ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการวิเคราะห์ข้อมูล ประกาศแต่งตั้งคุณจีรภา คงสว่างวงศา เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ประจำประเทศไทย โดยที่คุณจีรภาจะรายงานสายตรงกับมร. แอททิฟ คาทาริ ผู้จัดการทั่วไปประจำสิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย (เอสเอ็มที)

Teradata executive photo2

คุณจีรภาจะดูแลรับผิดชอบด้านการพัฒนาธุรกิจของเทราดาต้าในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนลูกค้าในการใช้และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตและผลประกอบการทางธุรกิจทีมงานของเธอมุ่งเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ในขณะที่ยังช่วยให้ลูกค้ากลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่สามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในองค์นั้นๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย4.0 ของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน

คุณจีรภามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี ในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย      สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลาดเกิดใหม่ รวมถึงประสบการณ์การตลาดในประเทศที่เน้นธุรกิจภาคการเงิน การธนาคาร โทรคมนาคม ค้าปลีก พลังงาน และสายการบินก่อนร่วมงานกับเทราดาต้า คุณจีรภาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคของอินโดจีน และก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจประจำสำนักงานใหญ่ ของอินเจนนิโก้ เอเชียแปซิฟิกและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในประเทศไทยในช่วงสามปี ธุรกิจและจำนวนพนักงาน
ในประเทศไทยสำหรับภูมิภาคอินโดจีนเติบโตมากกว่า 15 เท่า  ก่อนร่วมงานกับอินเจนนิโก้  คุณจีรภาทำงานให้กับบริษัท เอเอ็มซี เวิลด์ไวด์ฮิวเลตต์-แพคการ์ด และไอบีเอ็ม โดยดูแลรับผิดชอบด้านการขาย การตลาด การวิจัยและพัฒนา และการบริการในประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่ให้บริการลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชีย

คุณจีรภากล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับเทราดาต้า ขณะนี้เรามีฐานลูกค้าในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร และพลังงานจำนวนมาก และเรามีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มค้าปลีกและสาธารณูปโภคเรามุ่งเน้นที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อช่วยให้พวกเขาใช้และวิเคราะห์ข้อมูลในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มรายได้และพัฒนาผลการดำเนินงานของธุรกิจ”

ปัจจุบันนี้ เทราดาต้ามีพนักงานมากกว่า 10,000 คน และลูกค้ากว่า 1,400 รายทั่วโลก

Leave a Reply