01/28/2023

TBN  ยืนหนึ่งผู้พัฒนาซอฟแวร์ชั้นนำด้าน Low-Code ของไทย   และเป็นตัวแทนจำหน่าย Mendix Low Code รายเดียวในประเทศไทย เตรียมแต่งตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดเห็นความชัดเจนปี 2566 

“ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ หรือ TBN” ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำของไทย และเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้าน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยใช้แพลตฟอร์มการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ Low-Code Development Platform  ให้แก่บริษัทชั้นนำ และบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง และเป็นตัวแทนจำหน่าย Mendix Low Code ในประเทศไทย

ปัจจุบันมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย อาทิเช่น ธุรกิจค้าปลีก สถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ  เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมไฟลิ่ง เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดจะเห็นความชัดเจนในปี 2566               

นายปนายุ ศิริกระจ่างศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด (TBN) เปิดเผยถึงการประกอบธุรกิจของ TBN ว่า ปัจจุบัน TBN เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำของไทย และเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้าน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยใช้แพลตฟอร์มการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ Low-Code Development Platform (LCDP)  ให้แก่บริษัทชั้นนำ และบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง โดยเทคโนโลยี Mendix Low-Code มีความได้เปรียบ การเขียนโปรแกรมแบบดั้งเดิม (High-Code) ด้วยการใช้ชุดคำสั่งเป็น Flow แบบ Graphic User Interface (การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาพ) ด้วยการ Drag & Drop หรือที่เรียกว่า Visual Development ทำให้นักพัฒนาลดขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย Mendix Low-Code เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาได้ 6-10 เท่า และยังมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วกว่าการพัฒนาแบบ High-code ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้น Mendix Low-Code ได้เข้ามาตอบโจทย์เทรนด์ digital transformation ที่มีความต้องการซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น โดยการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนนักพัฒนา ลดเวลาในการพัฒนา และที่สำคัญที่สุดคือเพิ่มความรวดเร็วในการออกสู่ตลาด

ในฐานะที่ TBN เป็นตัวแทนจำหน่าย Mendix Low-Code ในประเทศไทย จึงมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี และไอทีโซลูชั่นด้วยการเขียนโค้ดทั้งแบบ Low-Code และแบบดั้งเดิม  ตลอดจนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น มาผสมผสานเพื่อให้ได้โซลูชั่นที่เกิดประโยชน์สูงสุด

“TBN เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2551 โดย TBN เป็นผู้ออกแบบพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ Low-Code รายแรกที่มีประสบการณ์มากที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้พัฒนาโซลูชั่นต่างๆ ผ่านซอฟต์แวร์ Mendix Low Code Development Platform ให้แก่บริษัทชั้นนำ และบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ในฐานะที่ TBN เป็นตัวแทนจำหน่าย Mendix Low-Code ในประเทศไทย จึงมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี และไอทีโซลูชั่นด้วยการเขียนโค้ดทั้งแบบ Low-Code และแบบดั้งเดิม” นายปนายุ กล่าว

โดย TBN มีฐานลูกค้าที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจค้าปลีก สถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ความสำเร็จและผลงานอันโดดเด่นที่ผ่านมานั้น สะท้อนให้เห็นว่า TBN จะเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โซลูชั่นอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โซลูชั่นจะขยายตัวด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 13% และในส่วนของเทคโนโลยี Low-Code คาดว่าจะเติบโตกว่า 30% โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลโซลูชั่นจะขยายตัวครอบคลุมทั่วทั้งภาคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 4.0 ของประเทศไทย เสริมด้วยแรงหนุนจากความต้องการขององค์กรในการสร้างความทันสมัย (Modernisation) และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digitisation)

TBN มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมไฟลิ่งเพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าในปี 2566