03/25/2023

WAN Edge

ฟอร์ติเน็ตได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำใน 2020 Gartner Magic Quadrant สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน WAN Edge

ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศในวันนี้ว่า ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำในรายงาน Gartner 2020 Magic Quadrant สำหรับ WAN Edge Infrastructure เมื่อในเดือนกันยายนที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากการที่องค์กรมีความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์และความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่สูงกว่าในปีก่อน

(more…)