03/25/2023

VMWa

วานิช ซอฟต์แวร์ จับมืออินเทล และวีเอ็มแวร์เปิดตัวโซลูชั่นเวอร์ชวล vCDN สำหรับใช้งานบนVMware เจาะกลุ่มโทรคมนาคม

วานิช ซอฟต์แวร์ (Varnish Software) ร่วมมือกับอินเทลและวีเอ็มแวร์เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ vCDN หรือบริการเครือข่ายส่งคอนเท้นท์แบบเวอร์ชวล (virtualized content delivery network – vCDN) สำหรับใช้งานบน VMWare Telco Cloud อันเป็นสถาปัตยกรรมเวอร์ชวลคลาวด์เพื่อรองรับกลุ่มโทรคมนาคม เทคโนโลยีใหม่ เป็นโซลูชั่นสำหรับรองรับการทำไลฟ์สตรีมิ่ง และเล่นเกมส์ ที่ช่วยให้โครงข่ายมีความเร็วในการส่งข้อมูลมากกว่า 190 กิกะบิตต่อวินาทีไปยังโหนดปลายทาง

(more…)