03/28/2023

THE STANDARD

‘dtac x THE STANDARD’ นำ 5G คลื่น 26 GHz ทำ LIVE Broadcast จากสตูดิโอสู่ผู้ชมทั่วโลก

ดีแทค เดินหน้านำเทคโนโลยี 5G เปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม จับมือ THE STANDARD นำ 5G รูปแบบ FWA (Fixed Wireless Access) หรือ อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงประจำที่ เข้าไปใช้ในการถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกในเอเชียด้วยคลื่น 26 GHz หรือ mmWave โดยนำมาใช้งานถ่ายทอดรายการ MORNING WEALTH ทาง THE STANDARD WEALTH หนุนอุตสาหกรรมมีเดียและบรอดคาสต์ ดีแทคเดินหน้าลุย 5G ต่อเนื่องนำบริการใหม่มาให้บริการในเชิงพาณิชย์ ทั้งรูปแบบ สมาร์ทซิตี้ เกษตรอัจฉริยะ โซลูชั่นบริหารพลังงานอัจฉริยะ และระบบติดตามรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (more…)