03/27/2023

Srinakharinwirot University

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จับมือ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดเสวนา “ทักษะแห่งอนาคต” แนะพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน นำพาองค์กรอยู่รอด

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  จับมือสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดเสวนาวิชาการ “ทักษะแห่งอนาคต” นำพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตรฐานทักษะแห่งอนาคต พร้อมเผยผลสำรวจและวิจัย 10 สมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกอนาคตที่เหมาะสมกับบริบทขององค์ไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ณ หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

(more…)