01/31/2023

Smart Working

ฟูจิตสึพลิกโฉมรูปแบบการทำงานด้วยโซลูชั่นใหม่”FUJITSU Work Life Shift”

ฟูจิตสึประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้กับชุดโซลูชั่นใหม่ FUJITSU Work Life Shift ซึ่งจะพลิกโฉมรูปแบบการทำงานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  โซลูชั่นใหม่นี้ผสานรวมความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของฟูจิตสึ เข้ากับองค์ความรู้เชิงปฏิบัติที่ได้รับจากการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อรองรับพนักงานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมไปถึงการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานสำหรับพนักงานของฟูจิตสึกว่า 130,000 คนทั่วโลก

(more…)