03/28/2023

Sharing

รพ. สถาบันโรคไตฯ ร่วมกับทีซีซีเทค จัดโครงการแชร์เพื่อช่วย “ชีวิตใหม่หลังการปลูกถ่ายไต” พบกัน 4 ธ.ค. 63 นี้

เนื่องจากอัตราการป่วยเป็นโรคไตของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยผลสำรวจล่าสุดจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2561 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทุกระยะ จำนวน 7 ล้านคน ระยะที่ 5 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของโรคไตเรื้อรัง ต้องรักษาโดยการบำบัดทดแทนไต ได้แก่ ฟอกเลือดด้วยไตเทียม ล้างไตทางช่องท้อง และปลูกถ่ายไต จากสถิติของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย พบว่ามีการปลูกถ่ายไตในประเทศไทยอยู่ที่ 700 ราย ต่อปี แต่ปัจจุบันมีผู้ป่วยรอคิวรับการปลูกถ่ายไตอยู่ที่ 6000 ราย จากสถิติสะท้อนให้เห็นว่า แม้การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจะเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย แต่ตัวเลขผู้ป่วยที่จะมีโอกาสรับการปลูกถ่ายไตยังไม่เพียงพอ อาจเป็นผลมาจากปัจจัยหลายด้าน อาทิ ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปัญหาความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงปัญหาด้านค่าใช้จ่าย และสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง

(more…)

“บ้านปู เน็กซ์” จับมือ “ฮ้อปคาร์” ร่วมผลักดันสมาร์ทโมบิลิตี้ เสนอบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า “บ้านปู เน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง”

‘บ้านปู เน็กซ์’ บริษัทลูกของบ้านปูฯ และ ‘ฮ้อปคาร์’ (HAUPCAR) ต่อยอดความสำเร็จโครงการบ้านปู เน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง ฟอร์ แคริ่ง (Banpu NEXT EV Car Sharing for Caring) ที่สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ฟรีช่วงโควิด-19 รุกขยายความร่วมมือด้วยการเปิดตัว ‘บ้านปู เน็กซ์ อีวี คาร์ แชริ่ง’ (Banpu NEXT EV Car Sharing) บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า FOMM ผ่านแอปพลิเคชัน HAUP อย่างเต็มรูปแบบ

(more…)