02/06/2023

ใบไม้เทียมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เปลี่ยนน้ำในอากาศเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยี Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอแลนด์ ใช้แรงบนัดาลใจจากการสังเคราะห์แสงของพืช สร้างใบไม้เทียม ที่สามารถเปลี่ยนไอน้ำในอากาสเป็นเชื้อเพลิงไฮโครเจนได้ โดยใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน

ใบไม้เทียมดังกล่าว เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์กับอิเล็กโทรดแบบใหม่นั้นสามารถปรับขนาดได้และเตรียมได้ง่าย มีความโปร่งใส มีรูพรุน และเป็นตัวนำไฟฟ้า ทำให้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถเปลี่ยนน้ำในสถานะก๊าซจากอากาศให้กลายเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้ นักวิจัยกล่าวว่าสิ่งนี้สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น สำหรับรถยนต์หรือเครื่องทำความร้อนตามบ้าน ในอนาคต

แม้จะยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย แต่นี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่โลกจะมีโอกาสได้เห็นพลังงานทางเลือกใหม่ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ

ที่มา : inceptivemind