01/27/2023

SIPA ผุด 3 ข้อเสนอต่อกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล

sipa-footerนายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เปิดเผยว่า ขณะนี้การจัดตั้งกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DE ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ SIPA จะถูกควบรวมเข้าไปในโครงสร้างใหม่ ดังนั้นงานทางด้านการส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ของไทยจะถูกทบทวนใหม่อีกครั้ง ซึ่งทาง SIPA เองได้เสนอแนวคิดในการสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยทั้งกระบวนการโดยเป็นการเสนอแบบปรับเปลี่ยนจากเดิมเพื่อก้าวกระโดดการสนับสนุนแบบเดิม เพื่อให้ภาครัฐสามารถสร้างการแข่งขันในกลุ่มภาคเอกชนและมองในมุมที่ก้าวหน้าอย่างน้อย 3 เรื่อง 

เรื่องแรกคือ SIPA เสนอให้ควรมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทางด้านซอฟต์แวร์ขึ้นมา เช่นเดียวกับการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ ที่จะต้องมีกฎหมาย หรือมีการจัดการในแบบพิเศษขึ้นมา โดย SIPA พิจารณาว่าการสนับสนุนความแข็งแกร่งของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยนั้นยังไม่สามารถสร้างสภาพการแข่งขันสู่เวทีโลกได้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันมีบริษัทซอฟต์แวร์ต่างประเทศจำนวนมากสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศ แต่ขณะนี้ถูกกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอื้อ จนถูกประเทศเพื่อนบ้านช่วงชิงโอกาสการลงทุนจากบริษัทเหล่านี้ไป

ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทซอฟต์แวร์ไทยในปัจจุบันต้องเสียบุคลากรระดับคุณภาพไปให้กับบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกที่ตั้งสำนักงานในระดับภูมิภาคต่างๆ โดยที่บริษัทซอฟต์แวร์ไทยไม่สามารถใช้ประโยชน์และนำมาช่วยในด้านการแข่งขันได้ ขณะเดียวกันบริษัทซอฟต์แวร์ไทยกลับยอมรับสภาพและไม่สร้างสภาพการดึงคนเหล่านั้นมาทำงานได้ดีพอ ซึ่งถ้าเกิดเขตเศรษฐกิจดังกล่าวขึ้นจะทำให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติ บริษัทซอฟต์แวร์ไทยสามารดึงดูดบุคลากรชั้นนำจากภูมิภาคนี้ได้ง่ายขึ้น

เรื่องที่สองคือ การสนับสนุนซอฟต์แวร์ไทยต้องไม่จำกัดอยู่แค่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ปกติ แต่จะต้องเข้ามาสนับสนุน Internet of Things หรือ IOT เนื่องจากการทำงานของซอฟต์แวร์ฝังตัวจะเกิดขึ้นในทุกธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การผลิตซอฟต์แวร์ในธุรกิจตู้เย็น ทีวี แปรงสีฟัน ฯลฯ เพื่อที่จะทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตและส่งต่อข้อมูลการใช้งานไปกลับระหว่างผู้ใช้ ผู้ผลิต และผู้เกี่ยวข้องได้ ดังนั้นการสนับสนุนเฉพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ปกติจะไม่เพียงพออีกต่อไป แต่จะต้องทำให้ผู้ผลิต IOT ที่กำลังจะเกิดขึ้นสามารถสร้างผลงาน ไม่เช่นนั้นไทยจะกลายเป็นประเทศผู้บริโภคมากกว่าการเป็นผู้คิดค้นต่อไป

เรื่องที่สามคือ ภาครัฐต้องหันมาพิจารณาแนวโน้มของเทคโนโลยีระยะยาวจึงค่อยมองโอกาสทางธุรกิจ การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่กำลังล้าสมัยจะต้องหมดไป รัฐต้องสามารถให้การสนับสนุนในซอฟต์แวร์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ได้โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งการสนับสนุนเช่นนี้อาจมีบางส่วนที่โดดเด่นขึ้นมา ขณะที่บางส่วนอาจไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นตัวกฎหมายต้องเอื้อต่อการสนับสนุนเช่นนี้ด้วย ไม่เช่นนั้นภาครัฐที่ทำงานจะไม่สามารถดำเนินการอะไรใหม่ๆ ให้กับธุรกิจซอฟต์แวร์ได้เลย

นอกจากนั้นยังจะมีแนวคิดอีกหลายอย่างที่อยู่ระหว่างการนำเสนอ เนื่องจากแนวคิดเหล่านี้มีผลต่อการปรับโครงสร้างทั้งหมดของ DE และการสนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์ของไทยในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นข้อเสนอทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ขณะเดียวกันฝั่งผู้บริหาร SIPA ทั้งหมดก็จะไม่มีการปิดกั้นข้อเสนอใหม่ๆ ในช่วงนี้และปล่อยให้คณะกรรมการจัดตั้ง DE ได้ทำงานอย่างอิสระอย่างเต็มที่ต่อไป

Leave a Reply