06/05/2023

SBAC คว้ารางวัลชนะเลิศ “Cabling Contest ปี 4” ตัวแทนเยาวชนภาคกลาง ทะลุเข้ารอบชิงถ้วยพระราชทาน

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาครัฐ จัดโครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 (Cabling Contest 2016)” รอบคัดเลือกภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันผ่านการแข่งขันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ คว้าที่ 1 เป็นตัวแทนภาคกลาง ทะลุเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้าย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท และมีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันระดับโลก ASEAN World Skills

“จากความสำเร็จของโครงการ สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest) ปี 1 – 3 ที่ผ่านมา นับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของวงการการศึกษาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจสายสัญญาณ จึงได้ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest) ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้การสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ LINK จากสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันผ่านกิจกรรมการอบรมและแข่งขัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา พร้อมต่อยอดทักษะและความรู้ในเวทีระดับโลก ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ ซึ่งประสบการณ์ที่ผู้ร่วมการแข่งขันจะได้รับในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสายสัญญาณในประเทศไทยอีกด้วย”

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลายคนอาจจะมองข้ามหรือไม่เห็นความสำคัญของสายสัญญาณ เพราะเรามักจะเข้าใจกันว่าระบบสื่อในปัจจุบันเป็นแบบไร้สายหรือ Wire less แต่จริงๆ แล้ว โครงสร้างของระบบสื่อสารที่สำคัญก่อนจะมาเป็น Wire less ก็คือ สายสัญญาณ ยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือที่เราใช้งานกันทุกวันนี้ เมื่อเราโทรออกไปยังสหรัฐอเมริกา จะส่งคลื่นสัญญาณไปยังเสารับสัญญาณในระยะรัศมี 1 กม. หลังจากนั้นสัญญาณจะวิ่งผ่านสายไฟเบอร์ ออฟติก ลงทะเลออกจากศรีราชา ไปถึงญี่ปุ่น เพื่อส่งต่อไปยังปลายทางอีกทอดหนึ่ง  ดังนั้นเราจึงอยากเห็นเยาวชนไทยของเรา ได้พัฒนาและมีความสามารถที่จะสร้างโครงสร้างที่สำคัญของระบบสื่อสารให้ทัดเทียมกับทั่วโลกได้ และปีนี้เราได้เป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับกระทรวงแรงงานในการแข่งขันสุดยอดฝีมือแรงงานอาเซียนที่ประเทศบรูไนด้วย ซึ่งเราก็จะคัดเลือกน้องๆ จากโครงการนี้ไปแข่งขัน เพื่อหาประสบการณ์ในระดับโลก อีกทั้งยังเป็นารสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วย”

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89

นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “นอกจากอินเตอร์ลิ้งค์จะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจจนเป็นบริษัทชั้นนำในระดับประเทศแล้ว ยังเสียสละทำงานด้านสังคมอีกด้วย โดยเฉพาะกิจกรรม Cabling Contest ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสมาเรียนรู้และแข่งขัน เพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองในสายวิชาชีพ ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับโอกาสไปแข่งขันในระดับสากล สำหรับรางวัลในประเทศ ผมถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดนั่นคือ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ายิ่ง อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของน้องๆ ในการแข่งขันครั้งนี้ คงไม่ใช่มีเพียงแค่การเป็นผู้ชนะเท่านั้น อีกหนึ่งเป้าหมายคือ โอกาส ดังนั้นถึงแม้ว่าน้องๆ จะชนะในวันนี้หรือไม่ก็ตาม แต่น้องๆ ได้รับโอกาสที่สำคัญยิ่งแล้วในการเรียนรู้ ฝึกฝนตนเอง เพื่อเป็นประสบการณ์ติดตัวไป ทิศทางที่ก้าวมาเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้ว สำหรับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพราะตลาดแรงงานทั่วโลกต้องการคนที่ทักษะด้านวิชาชีพนี้เป็นอย่างมาก กระทรวงแรงงานมีตัวอย่าง น้องที่เป็นช่างในสายงานต่างๆ ที่ตั้งใจฝึกฝน สามารถไปทำงานต่างประเทศได้ด้วยรายได้เดือนละ 2 – 3 แสนบาท น้องๆ  กลุ่มนี้เป็นกำลังสำคัญก้าวไปเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป”

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%98-%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%aa%e0%b8%96-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3

ในส่วนของรูปแบบการแข่งขัน นายณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าโครงการ เปิดเผยว่า “ปีที่แล้วเราได้รับการตอบรับจากนิสิต นักศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ส่วนรูปแบบการแข่งขันในปีนี้ ยังคงแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นเดิม ซึ่งภาคปฏิบัติเป็นการแข่งขันเข้าหัวต่อกับสายสัญญาณ LAN (สายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์) และการแข่งขันเข้าหัวต่อกับสาย COAXIAL (สายกล้องวงจรปิด CCTV)  นอกจากนี้เรายังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของสาย FIBER OPTIC (สายใยแก้วนำแสง)  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในยุคติจิดอล โดยจะจัดรอบคัดลือกทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เป็นภูมิภาคที่ 4 แล้วที่เราจัดการแข่งขัน ซึ่งมีน้องๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจากหลากหลายสถาบันกว่า 400 คน”

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99

ผลการแข่ขัน Cabling Contest รอบคัดเลือกภาคกลาและกรุเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกันตพิชญ์ ริยะสุ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) วิทยาเขตสะพานใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายเจษฎา เดชวังกลาง จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) วิทยาเขตสะพานใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธนพล วงศ์เขื่อนแก้ว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี

นอกจากนี้ยังมีผู้ผ่านการคัดเลือกอีก 12 คนที่ได้รับสิทธิ์เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายน

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b9%8c-%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b8-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7

“ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 55 คนจากทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิ์เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและขวัญกำลังใจอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท” นายณัฐวุฒิเสริม

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87-15-%e0%b8%84%e0%b8%99

สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ภาคเหนือ จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม ณ โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

ติดตามข่าวสารหรือสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันรอบต่อไปได้ที่ www.cablingcontest.com สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-693-1222 ต่อ 363-374

Leave a Reply