05/29/2023

Open Bionics แขนกลสั่งตัดความหวังใหม่ของผู้พิการอีกไม่นานเกินรอ

หลายคนคงจิตนาการถึงแขนกล มือกล มือหุ่นยนต์ ที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับคนปรกติ หลายคนจิตนาการว่าอาจต้องรอถึงปี ค.ศ. 2027 สิ่งเหล่านี้จึงจะเกิดขึ้นได้จริง แต่วันนี้บริษัท Open Bionics จากประเทศอังกฤษได้นำเสนอนวัตกรรมแขนกลที่สร้างด้วย 3D Printer สามารถทำเสร็จได้ในเวลาไม่ถึง 48 ชั่วโมง และมีราคาถูกกว่าแขนกลทั่วไปถึง 30 เท่า

 

 

สิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำเพียง สแกนร่างกายจุดที่จะสวมใส่ พริ้นท์มือกลด้วย 3D printer ติดตั้งชุดเซ็นเซอร์สั่งการและกลไกบังคับการเคลื่อนไหว เพียงเท่านั้นโลกใหม่ของผู้พิการก็จะเกิดขึ้นเป็นจริงได้แล้วสามารถเคลื่อนไหวและควบคุมการเคลื่อนไหวของนิ้วและข้อมือได้อย่างเป็นธรรมชาติ หยิบของที่มีขนาดแตกต่างกันได้

 

บอกตามตรงว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้พิการแต่เห็นวิดีโอของ Open Bionics และเห็นสีหน้าของผู้ที่ได้สวมใส่แล้วน้ำตาไหลเลยทีเดียว

 

 

 

Leave a Reply