02/06/2023

เมอรัลโคผนึกกำลังคลาวเดอราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยพลังของข้อมูล

 บริษัทคลาวด์ดาต้าแบบไฮบริด ประกาศว่า บริษัท มะนิลา อิเล็กทริค คัมปานี หรือ เมอรัลโค (Manila Electric Company หรือ Meralco) ผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายใหญ่ของฟิลิปปินส์ กำลังร่วมงานกับคลาวเดอราเพื่อเสริมแกร่งในการเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเต็มศักยภาพเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า ด้วยการสนับสนุนด้านข้อมูลจากคลาวเดอราทำให้เมอรัลโคมีแผนที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

เมอรัลโคมุ่งมั่นจะมอบบริการที่ยอดเยี่ยมโดยอาศัยข้อมูล เพื่อการส่งมอบไฟฟ้าที่เสถียร ปลอดภัยและไว้ใจได้สู่บ้านเรือน, บริษัทห้างร้าน และสถานพยาบาลที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการด้านข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เมอรัลโคจึงจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มข้อมูลที่แข็งแกร่ง ที่สามารถรับมือกับปริมาณและความรวดเร็วของข้อมูลที่รวบรวมและที่สร้างขึ้นในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ระบบจัดการห่วงโซ่อุปทานไฟฟ้า และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยแรงขับเคลื่อนโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางและการเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัล ทางบริษัทจึงต้องใช้โซลูชันที่สามารถจัดเก็บและบูรณาการข้อมูลจากทั้งองค์กร พร้อมทั้งขจัดปัญหาการกระจุกตัวของข้อมูล (Data silo) และเปิดทางให้สามารถใช้ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อยกระดับการบริการลูกค้า

คลาวเดอราทำงานร่วมกับเมอรัลโคเพื่อพัฒนาโซลูชันแบบกำหนดเอง ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์หลักซึ่งคอยประมวลผลข้อมูลของเมอรัลโคพร้อมดำเนินการแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ในหลากหลายโมเดล เมอรัลโคได้ปรับปรุงเวลาตอบสนองสำหรับการจัดหาบริการไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลเมอรัลโค หรือ MDP พร้อมทั้งยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ข้อกังวลและข้อสงสัยของลูกค้า MDP ยังช่วยให้เมอรัลโคสามารถวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อปรับปรุงการระบุสายไฟทุติยภูมิที่ต้องการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าที่เกิดการโอเวอร์โหลด โมเดลการคาดการณ์เหล่านี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ทำให้สามารถป้องกันปัญหาไฟดับแก่ลูกค้าเกือบ 200,000 รายในปี 2564

ด้วยการสนับสนุนจากคลาวเดอรา เมอรัลโคสามารถบูรณาการข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงองค์ประกอบทั้งหมดของการดำเนินงานได้ ซึ่งจะช่วยให้เมอรัลโคเห็นภาพรวมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มที่ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ ในการรับรู้ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในทุก ๆ จุด ปรับปรุงการจัดการสินทรัพย์และระบบโครงข่ายไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

นอกจากนี้ เมอรัลโคยังอาศัยประโยชน์จาก MDP ในการเปิดตัวเอ็ม-วิง (M-Wing) แดชบอร์ดสำหรับการจัดการแบบซิงเกิลซอร์ส (single-source) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อทางออนไลน์ได้ผ่านอุปกรณ์มือถือ เพื่อการรายงานตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) โดยรายงานผลการดำเนินธุรกิจจะถูกนำเสนอเป็นการภายในต่อเมอรัลโคและคณะกรรมการ ตลอดจนนักลงทุนและสื่อต่าง ๆ จากภายนอก

คุณร็อคกี ดี แบคคานี (Rocky D. Bacani) รองประธานลำดับที่ 1 และหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ, การสื่อสาร, เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของเมอรัลโค กล่าวว่า “ด้วยการปลดล็อกคุณค่าข้อมูลให้พัฒนาไปสู่การเป็นข้อมูลเชิงลึก และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันอยู่ภายในเมอรัลโค ทำให้เรามองเห็นทิศทางที่ควรไปและวิธีการที่ควรจะใช้เพื่อขับเคลื่อนการบริการสุดพิเศษให้แก่ลูกค้า ปรับปรุงการดำเนินงานภายใน และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่นวัตกรรมของเรา การตระหนักถึงพลังของข้อมูลอย่างถ่องแท้เป็นตัวผลักดันชั้นดีของการเติบโตทางธุรกิจ”

คุณรีมัส ลิม (Remus Lim) รองประธานคลาวเดอราประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น กล่าวว่า “เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนด้านข้อมูลให้แก่เมอรัลโค และเปิดโอกาสให้เมอรัลโคได้ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน เพื่อการส่งมอบคุณค่าให้กับทั้งองค์กรและลูกค้า แพลตฟอร์มจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลแบบไฮบริดที่สามารถปรับขนาดได้ของคลาวเดอราจะช่วยให้เมอรัลโคสามารถจัดระเบียบกระแสข้อมูลและสร้างคุณค่าได้อย่างสูงสุดตลอดวงจรชีวิตข้อมูล”

ข้อมูลเพิ่มเติม