05/29/2023

มาเลเซียเผยแผนสร้างนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล 1,500 คนภายในปี 2020

หน่วยงานไอซีทีระดับชาติของมาเลเซียอย่าง Multimedia Development Corporation (MDeC) ได้เผยแผนการที่จะเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientists) จากปัจจุบันที่มีอยู่ 80 ให้เพิ่มเป็น 1,500 คนภายในปี 2020 ซึ่งแผนการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษารัฐบาล 7 แห่ง และเอกชนอีก 1 แห่ง

BDW_Photo_use_-_done

ดาโต๊ะ ยัสมิน มาห์มุด ซีอีโอของ MDeC กล่าวว่า โครงการริเริ่ม Big Data Analytics (BDA) ระดับประเทศนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมการเรียนวิทยาศาสตร์การข้อมูล ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นมาเพื่อปิดช่องว่างความแตกแต่งที่มีระหว่างจำนวนบุคลากรที่มีทักษะความรู้ด้านวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และความต้องการที่จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเพิ่มขึ้นในมาเลเซีย

 

โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไปนี้ มหาวิทยาลัยที่จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลโดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและธุรกิจทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีได้แก่ มหาวิทยาลัย Asia Pacific University (APU), Malaysia Multimedia University (MMU), International Islamic University Malaysia (IIUM), Sunway University, Monash University, University Institute Technology Mara (UiTM) และ University Teknologi Petronas (UTP)

 

“ในปัจจุบัน วงการการวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศของเรา มีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพียงแค่ 80 คนเท่านั้นค่ะ” นางยัสมินกล่าว “เพื่อให้บรรลุเป้าการผลิตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้ได้ถึง 1,500 คนภายในปี 2020 นั้น เราต้องการการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมาเลเซีย ในการเปิดหลักสูตร เพื่อเป็นการกระตุ้นเยาวชนในประเทศให้หันมาสนใจอุตสาหกรรมด้านนี้ ซึ่งมีความต้องการด้านบุคลากรเป็นจำนวนมาก เราต้องมีการผลิตกลุ่มคนทำงานที่มีทักษะด้านนี้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อที่จะผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data พร้อมกับเสริมสร้างวัฒนธรรมของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมกับสร้างระบบนิเวศด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ให้กับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนประเทศ”

 

เธอกล่าวต่ออีกว่า MDeC จะเปิดตัวหลักสูตรสร้างนักเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การข้อมูลนี้ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Massive Online Blended Learning Approach (MOOC) ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ที่ใช้เนื้อหาหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย John Hopkins ร่วมกับ Coursera ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการให้การเข้าถึงการศึกษาระดับโลก “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลนี้เป็นการต่อยอด MyProcert ของ MDeC ซึ่งเป็นการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยทุนรัฐบาล”

Leave a Reply