05/29/2023

Linksys Smart Wi-Fi: ปฎิวัติระบบเครือข่ายไร้สายภายในบ้าน

เนื่องจากได้มีการนำอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆเข้ามาใช้งานภายในบ้านมากขึ้น สิ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องมีก็คือระบบไร้สาย (Wi-Fi) ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการเชื่อมต่อและใช้งานง่าย ซึ่งทางลิงค์ซิสก็ได้เพิ่มส่วนนี้ลงไปในเราเตอร์รุ่น AC1200, AC1600 และAC1750 ซึ่งเราเตอร์รุ่นใหม่ทั้งสามรุ่นเป็น Smart Wi-Fi Router แบบ Dual-band ที่ได้นำเอาเทคโนโลยี 802.11ac มาใช้โดยให้ความเร็วเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าของเราเตอร์ Wireless-N ทั่วๆไป อีกทั้งยังกระจายสัญญาณได้ไกลและสามารถใช้งานร่วมกับระบบสัญญาณไร้สาย 802.11b/g/n ที่มีอยู่ปัจจุบัน

Linksys Smart Wi-Fi Router AC 1750 HD Video Pro, EA6700 – เราเตอร์อัจฉริยะที่ออกแบบมาสำหรับรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายตั้งแต่ 10 อุปกรณ์ขึ้นไป และรองรับการ Streaming วิดีโอความคมชัดสูง Dual-band AC1750 มีความเร็วสูงถึง 1300 Mbps บน 5 GHz และความเร็ว 450 Mbps บน 2.4 GHz. สำหรับเราเตอร์ AC 1750 ตัวนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แทปเล็ต โน๊ตบุ๊ค เครื่องเล่นเกม สมาร์ททีวี เครื่องเล่นบลูเรย์ กล้องรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่มีระบบไร้สาย
 
Linksys Smart Wi-Fi Router AC 1600 Video Enthusiast, EA6400 – รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายได้ถึง 5-7อุปกรณ์ และมีความเร็วอยู่ที่ 1300 Mbps บน 5 GHz และ 300 Mbps สำหรับ 2.4 GHz
 
Linksys Smart Wi-Fi Router AC 1200 Advanced Multimedia, EA6300 – มาพร้อมกับความเร็วที่ 867 Mbps สำหรับ 5GHz และ 300 Mbps สำหรับ 2.4 GHz ซึ่งเหมาะสำหรับบ้านทั่วๆไปที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย 3 ถึง 5 อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและสมาร์ททีวี
Linksys Smart WiFi

Leave a Reply