05/29/2023

Kawasaki กับการใช้ iPad เป็น eKanban

kawasaki2_screen1lg

หน่วยงานฝ่ายผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคของบริษัท Kawasaki Motors Manufacturing Corp (KMM) ในเมืองลินคอล์น รัฐเนบราสกา สหรัฐอเมริกา ได้มีการนำระบบบัตร Kanban มาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับชิ้นส่วนในสายการผลิต ไม่ว่าจะเป็น ชิ้นส่วนที่วางกระจัดกระจาย ไร้ระเบียบ และไม่สามารถทราบจำนวนชิ้นส่วนคงค้างที่แน่นอนในสายการผลิต แต่ทว่า บัตร Kanban เองก็สร้างปัญหาในกระบวนการทำงานหลายอย่างด้วย ดังนั้น บริษัทจึงคิดที่จะนำโซลูชั่นอิเล็กทรอนิกส์มาแทนที่ระบบบัตร Kanban กระดาษที่ใช้มาตั้งแต่แรก เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถติดตามจำนวนชิ้นส่วน และทราบแหล่งที่เก็บของชิ้นส่วนเหล่านั้นอย่าง
แม่นยำแบบเรียลไทม์ รวมทั้งเพื่อช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาในระหว่างการผลิตได้ทันเหตุการณ์

ระบบ eKanban ใหม่นี้ พัฒนาโดยทีม KMM ซึ่งเป็นทีมภายในขององค์กร โดยใช้เครื่องมือ LANSA และทำงานร่วมกับทีม IBM ที่ทำงานในส่วนของ KMM และซอฟต์แวร์ระบบ ERP ของ LANSA ด้วยวิธีการทำงานแบบใหม่นี้ พนักงานจากสายงานผลิตและฝ่ายคลังสินค้าจะเข้าถึงโซลูชั่นนี้จาก iPad ร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือที่พัฒนาด้วยโปรแกรมเครื่องมือ LongRange จาก LANSA ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์มือถือของ IBM พนักงานในระดับปฏิบัติงานจะใช้โมบายแอพพลิเคชั่นนี้สำหรับการนับรอบการทำงาน การรายงาน การบันทึกการเคลื่อนสินค้าคงคลังจากสถานที่เดิมไปยังคลังสินค้าอื่น และบันทึกข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบสินค้า

Leave a Reply