02/06/2023

อินฟอร์แต่งตั้ง เทอร์รี สมา เป็นผู้นำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 อินฟอร์ (Infor) บริษัทซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรม แต่งตั้ง นายเทอร์รี สมา ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ประจำอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ รับผิดชอบการขยายธุรกิจและขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้า Infor ในตลาดสำคัญ ๆ ของภูมิภาค ซึ่งรวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, จีน, ญี่ปุ่น, อินเดีย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเกาหลี

นายโวล์ฟกัง โคเบ็ก รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศของ Infor กล่าวว่า “เทอร์รีเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดในตลาดซอฟต์แวร์ระดับองค์กรในเอเชียแปซิฟิก พร้อมประสบการณ์ระดับนานาชาติมากกว่า 20 ปีในการขับเคลื่อนรายได้และขยายตลาดให้เติบโตแบบทวีคูณ  บริษัทฯ รู้สึกยินดีที่ได้เทอร์รีมาเป็นผู้นำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยโอกาสในการดำเนินธุรกิจ  จากการที่ธุรกิจในเอเชียพยายามปรับเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยี ทำให้ต้องมองหาซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น ทั้งในด้านความเร็วและการปรับขยายเพื่อการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร  ผมเชื่อมั่นว่าเทอร์รีจะนำพาทีมและลูกค้าของเราเติบโตไปอีกระดับ พร้อมเสริมรากฐานของ Infor ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้แข็งแกร่งต่อไป ด้วยความใส่ใจอย่างลึกซึ้งต่อผู้คนและการอุทิศตนอย่างแน่วแน่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

นายเทอร์รีนำประสบการณ์ของอุตสาหกรรมเชิงลึกด้าน SaaS ซึ่งเป็นบริการซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานบนระบบคลาวด์และการวิเคราะห์ข้อมูล มาใช้ในการบริหารงานที่ Infor พร้อมผลงานที่ประสบความสำเร็จในการช่วยพลิกโฉมและทำให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตทั่วทั้งภูมิภาค  ก่อนร่วมงานกับ Infor เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ BlackLine, IBM และ Qlik โดยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และผลกำไร

จากประสบการณ์การทำงานในระดับภูมิภาคต่างๆ ทำให้เทอร์รีมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความแตกต่างและโอกาสในการเติบโตของตลาดท้องถิ่นและตลาดระดับภูมิภาค 

ด้วยภูมิหลังของการเป็นผู้ประกอบการ ทำให้นายเทอร์รีกระตือรือร้นเกี่ยวกับการขยายธุรกิจและการสร้างผู้นำ และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในประโยคที่ว่า “คัดสรรทีมที่เหมาะสม และส่วนที่เหลือจะเกิดขึ้นเอง”  โดยนายเทอร์รีกล่าวว่า “จากการที่เราอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ดังนั้นคุณลักษณะที่ผมมองหาในตัวผู้นำคือการเอาใจใส่ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเคารพต่อผู้อื่น เพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจทำให้ทีมงานมีประสิทธิภาพสูง และทำงานร่วมกันทุกวันภายใต้แรงกดดันได้อย่างมีความสุข ผมเชื่อมั่นว่า เราสามารถส่งเสริมความสำเร็จและความมุ่งมั่นผ่านวัฒนธรรมขององค์กร โดยมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของลูกค้าแบบองค์รวม  เป้าหมายง่าย ๆ ของผมในแง่ของการรักษาผู้มีความรู้ความสามารถและการสรรหาบุคลากร คือเราต้องสนใจและเอาใจใส่บุคลากรของเราเสมอ เพื่อทำให้องค์กรของเราเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด”

นายเทอร์รีกล่าวว่า “ปัจจุบันธุรกิจได้ก้าวมาถึงจุดที่ไม่ใช่แค่เตรียมพร้อมรับมือกับการฟื้นตัว และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะต้องมุ่งมั่นต่อแนวทางปฏิบัติและลงทุนอย่างจริงจังในการพัฒนาความสามารถ เทคโนโลยี และชุดทักษะ ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว โดยระบบคลาวด์ยังคงมีบทบาทที่สำคัญต่อเรื่องนี้อย่างมาก  ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมครอบครัว Infor และเชื่อมั่นว่า CloudSuite ที่มีเอกลักษณ์และออกแบบอย่างเฉพาะเจาะจงให้กับแต่ละอุตสาหกรรมของ Infor จะทำให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งช่วยเร่งระยะเวลาที่ลูกค้ารับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรให้เร็วขึ้น เป็นตัวสร้างความแตกต่างด้านการแข่งขันที่สำคัญมากขึ้นสำหรับองค์กร  และผมพร้อมที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีม เพื่อสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นนั้นให้กับลูกค้าของเรา”

ทั้งนี้ นายเทอร์รีจะรับผิดชอบในการเป็นผู้นำการเติบโตของ Infor ในภาคส่วนต่าง ๆ ของเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมด้านการผลิต, อาหารและเครื่องดื่ม, ยานยนต์, เทคโนโลยีชั้นสูง, การจัดจำหน่าย และโลจิสติกส์