01/28/2023

Infor ครองตำแหน่งผู้นำด้าน Cloud ERP for Product-Centric Enterprises เป็นปีที่สองติดต่อกันใน 2022 Gartner® Magic Quadrant

Infor® บริษัทผู้ให้บริการด้านคลาวด์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ประกาศว่า Gartner® Inc. ได้จัดให้ Infor เป็นผู้นำด้าน Cloud ERP for Product-Centric Enterprises เป็นปีที่สองติดต่อกันใน Gartner Magic Quadrant™ ประจำปี 2022

Infor ยังเปิดเผยว่า ใน Critical Capabilities for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises ประจำปี 2022 ซึ่งเป็นรายงานร่วมกับ Magic Quadrant ได้จัดให้ Infor ได้คะแนนสูงสุดด้านการใช้งานใน 3 ประเภทนี้ ได้แก่ ERP for Midsize Enterprises Use Case, ERP for Process Manufacturing Use Case และ ERP for Discrete Manufacturing Use Case นอกจากนี้ Infor ยังได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับสองจาก Gartner ในด้าน ERP for Distribution of Goods Use Case ด้วยเช่นกัน

การได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้นำใน Gartner Magic Quadrant ครั้งนี้ มาจากการประเมินความสามารถของ Infor ด้านส่วนแบ่งทางการตลาดที่เกิดจากการตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบัน และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาดในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดสำเนาของ Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises ประจำปี 2022 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กันยายน 

นายโซมา โซมาซันดาราม หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Infor กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยกย่องจาก Gartner Magic Quadrant ให้เป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ และได้รับคะแนนสูงสุดด้านการใช้งานเฉพาะ 3 ประเภทจากการประเมินในรายงาน Critical Capabilities  ในฐานะบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเฉพาะด้านอย่างลึกซึ้ง Infor จึงมุ่งมั่นที่จะรวบรวมกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานทั้งหลายไว้ในผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งจะช่วยเร่งระยะเวลาที่ลูกค้ารับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรให้เร็วขึ้น”

นายโซมากล่าวว่า “การปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานที่บริษัทฯ เตรียมไว้ให้นี้ จะช่วยลดการปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการ, ความเปลี่ยนแปลง, เวลาในการใช้งาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทำให้ลูกค้าสามารถปรับใช้โซลูชันคลาวด์ที่พร้อมใช้งานทันทีสำหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท และใช้ฟังก์ชันใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Gartner ได้ระบุไว้ใน Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises ประจำปี 2022 ว่า “องค์กรที่เป็น product-centric ที่เน้นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า กำลังปรับใช้แอปพลิเคชัน cloud ERP ที่มีคุณสมบัติด้านกระบวนการอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ที่เหนือกว่าอย่างรวดเร็ว ผู้นำด้านแอปพลิเคชันควรใช้ Magic Quadrant นี้เพื่อประเมินผู้จำหน่าย cloud ERP โดยกำหนดให้อยู่ในส่วนของกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างมาตรฐานและความคล่องตัว”

Infor CloudSuite เป็นโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท และให้บริการแบบคลาวด์บนโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้ของ Amazon Web Services (AWS) โดยใช้ Infor OS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีชั้นนำของ Infor ขับเคลื่อนประสบการณ์ ตลอดจนการบูรณาการและเวิร์กโฟลว์ของผู้ใช้งานยุคใหม่ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและการทำงานร่วมกัน เยี่ยมชมและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Industry solutions page