05/29/2023

Gate Access Control โซลูชั่นบริหารจัดการควบคุมการเข้า-ออก

ระบบรักษาความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่องค์กรทุกแห่งให้ความสำคัญ และหนึ่งในรูปแบบของการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพสำหรับอาคารสถานที่ต่างๆ ก็คือ ระบบบริหารจัดการควบคุมการเข้า-ออกทีละบุคคลหรือที่รู้จักกันในชื่อ Gate Access Control นั่นเอง

ระบบ Gate Access Control เป็นระบบประตูที่กำหนดให้บุคคลเข้า-ออก ตามจุดที่ต้องการควบคุมตามเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งระบบควบคุมการเข้า-ออกที่ดีนั้นจะต้องถึงพร้อมซึ่งการรักษาความปลอดภัยโดยการเข้า-ออกสถานที่ และความสะดวกสบายของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่นั้นๆ และผู้มาติดต่อสถานที่พร้อมๆกันด้วยระบบที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเข้า-ออกอาคารสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ โรงงาน ห้องสมุด หน่วยงานราชการ ระบบขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะต่างๆ เป็นต้น

000-2

องค์ประกอบของระบบ Gate Access Control

ในปัจจุบันระบบ Gate Access Control มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบได้แก่ประตูปีกนก ประตูปีกผีเสื้อ (Flap Gates) ประตูบานสูง แบบหมุน (Full High Turnstiles)ประตูบานสวิง (Swing Gate)และประตูสามขา แบบหมุน (Tripod Turnstiles)ซึ่งการเลือกว่าจะใช้ประตูแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการติดตั้งและจำนวนผู้ผ่านเข้า-ออกในแต่ละช่วงเวลา

นอกเหนือจากประตูรูปบบต่างๆแล้ว ระบบ Gate Access Control ยังต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้า-ออกสถานที่ การระบุตัวตน และเพื่อการเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยอีกด้วย อุปกรณ์ดังกล่าวจะประกอบด้วย

เครื่องอ่านบัตรประเภทต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น บัตร RFID บัตรแม่เหล็ก (Magnetic Card )บัตรบาร์โค้ด และบัตรสมาร์ทการ์ดเป็นต้น ซึ่งบัตรแต่ละแบบก็ต้องมีเครื่องอ่านบัตรที่ออกแบบมาเฉพาะ

000-3

อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ของระบบ Gate Access Control ก็คือ โปรแกรมควบคุมระบบ หรือ Gate Control CPS051 จะช่วยให้ผู้ดูแลอาคารสถานที่สามารถกำหนดระบบการอนุญาตเข้า-ออกได้หลากหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดช่วงเวลาการเข้า-ออกของผู้ใช้แบ่งตามกลุ่ม กำหนดระยะเวลาการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน รวมถึงสามารถสรุปรายงานการเข้า-ออกเพื่อนำไปใช้งานร่วมกับระบบบันทึกเวลาเข้าทำงาน ระบบสมาชิก ระบบผู้เยี่ยมชม และแสดงจำนวนผู้เข้าออกสถานที่ได้ ช่วยให้การรักษาความปลอดภัยและควบคุมการเข้า-ออกอาคารสถานที่ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้งานระบบ Gate Access Control จำเป็นต้องมีองค์ประกอบการใช้งานและอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมที่หลากหลาย จะเลือกใช้ระบบลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ดูแล และนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเจ้าของอาคาร  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และลักษณะการติดตั้งได้จากบริษัท คอมพิวเตอร์

000-1

เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญโซลูชั่น Gate Access Control   ซึ่งมีบริการครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงมีบริการหลังการขายจากทีมงานที่มีประสบการณ์

ติดต่อสอบถาม :
บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
244 ซอยพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์: 0-2322-7986, 0-2322-9535, 0-2722-4040
โทรสาร: 0-2322-7990

http://www.cps.co.th

http://www.facebook.com/cps.co.th

Banner-CPS.-v1

Leave a Reply