06/05/2023

Fuji Xerox ตั้ง Innovation Office หน่วยงานวิจัยแห่งใหม่ในสิงคโปร์

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด จัดตั้ง Innovation Office หน่วยงานวิจัยแห่งใหม่ ในประเทศสิงคโปร์ พร้อมดำเนินงานอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ โดยเป็นฐานการวิจัยแห่งใหม่ของบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก โดยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยอีก 2 แห่ง ได้แก่ Fuji Xerox R&D Square ในเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น และFX Palo Alto Laboratory Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนางานวิจัยให้เป็นโซลูชั่น และบริการของฟูจิ         ซีร็อกซ์ที่พร้อมให้บริการ และรองรับการแข่งขันในตลาดระดับโลกได้

APO

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยสูงสุด เพื่อรับมือและแก้ปัญหาทางธุรกิจให้กับลูกค้า หน่วยงานวิจัยแห่งนี้ จึงสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยการดำเนินการทดสอบเทคโนโลยีล่าสุดรวมถึงเทคโนโลยีที่อยู่ในขั้นตอนวิจัยและพัฒนา ของบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและบริษัทคู่ค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) จากนั้น นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ ในญี่ปุ่น ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในด้านต่าง ๆ เช่น การประมวลผลภาพและการวิเคราะห์ข้อความ จะทำการแปลงผลงานที่ได้จากการวิจัยดังกล่าวออกสู่ตลาด ด้วยการพัฒนาโซลูชั่น หรือบริการเฉพาะเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าต่อไป

 

นอกจากนี้บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ ยังจะสร้างสถานที่จัดแสดงผลงานวิจัยเสมือนจริง ซึ่งจะเป็นแบบจำลองสามมิติของผลงานจากการวิจัยที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ ทั้งในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ โดยผู้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยทั้ง 3 แห่ง จะสามารถมองเห็นงานวิจัยสำหรับอนาคต จากห้องปฏิบัติการ FX Palo Alto Laboratory เช่น การประมวลผลมัลติมีเดีย (Multimedia Processing) และเทคโนโลยีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Computer-human Interaction Technology) รวมทั้งกรณีศึกษาทั่วโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ระดับท้องถิ่นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ด้วย โดยสถานที่จัดแสดงผลงานวิจัยเสมือนจริงนี้จะผสานรวมเทคโนโลยีมัลติมีเดียของบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ และเทคโนโลยีสื่อสารระยะไกล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและเจ้าหน้าที่วิจัยซึ่งทำงานจากระยะไกลในญี่ปุ่น, ซิลิคอนวัลเลย์ และสิงคโปร์ เพื่อสัมผัสและทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าวร่วมกัน ราวกับกำลังทำงานอยู่ในห้องเดียวกัน

 

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้เลือกประเทศสิงคโปร์เป็นสถานที่จัดตั้ง Innovation Office ศูนย์กลางการวิจัยแห่งใหม่นี้” นายเบง คอง พี ผู้อำนวยการด้านอิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ กล่าว  และว่า “การจัดตั้งหน่วยงานวิจัยดังกล่าวในประเทศสิงคโปร์ จะช่วยให้บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ สามารถทำการวิจัยและพัฒนาได้หลากหลายสาขา     รวมถึงผสานทักษะความสามารถต่างๆ เพื่อสร้างโซลูชั่นร่วมกับฐานลูกค้าและคู่ค้าจำนวนมากซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นี่ได้”

 

ปัจจุบันบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาทางธุรกิจให้กับลูกค้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาหลักของบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Fuji Xerox R&D Square และยังทำงานอย่างใกล้ชิดร่ววมกับห้องปฏิบัติการ FX Palo Alto Laboratory ที่จะดำเนินการวิจัยขั้นสูงในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปด้วยนวัตกรมของซิลิคอนวัลเลย์

 

การจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งไม่เพียงเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศชั้นนำด้านการกระจายสินค้า โลจิสติกส์ และการดำเนินงานวิจัยด้านเทคโนโลยีล่าสุดอีกด้วย บริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ จึงสามารถยกระดับโครงสร้างการวิจัยและพัฒนาด้วยการผสานรวม (1) แนวคิดระดับโลกเพื่อจัดการกับปัญหาของลูกค้า (2) เทคโนโลยีล่าสุด และ (3) โมเดลทางธุรกิจต่างๆ เพื่อเดินหน้าสร้างสรรค์โซลูชั่นและธุรกิจบริการออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

Leave a Reply