02/06/2023

FortiAP-S Series โซลูชั่นไวไฟระดับเอ็นเทอร์ไพรซ์จากฟอร์ติเน็ต

Fortinet ผู้นำในโซลูชั่นทรงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ประกาศแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ FortiAP-S Series ซึ่งเป็นแอคเซสพ้อยท์สำหรับ Wireless LAN (WLAN) เป็นผลิตภัณฑ์ไวไฟระดับเอ็นเตอร์ไพร้สและบริหารด้วยระบบ FortiCloud management system ผ่านคลาวด์ ถือเป็นอุปกรณ์สมาร์ทแอคเซสพ้อยท์ (Smart AP) ที่ให้ความปลอดภัยที่สุดในอุตสหากรรมFortiAPS311C_fronttop

FortiAPS รุ่น 311C

FortiAPS323C_ant_FrontTop

FortiAPS รุ่น 323C

 

ในปัจจุบัน โซลูชั่น WLAN สำหรับเอ็นเตอร์ไพร้สมักต้องการโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน เพื่อแยกเครือข่ายที่ใช้ภายในองค์กรและเครือข่ายสำหรับแขกผู้มาเยือน และยังต้องการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม อาทิ WLAN คอนโทรลเล่อร์รวมทั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ  ในขณะที่ ผู้ผลิตอุปกรณ์ไวไฟมักจะออกแบบให้อุปกรณ์สามารถบริหารจัดการได้จากคลาวด์ ซึ่งเป็นการย้ายกระบวนการควบคุม WLAN ไปไว้ในคลาวด์ ทำให้เกิดประเด็นท้าทายด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่ยังไม่มีรายใด้สามารถแก้ไขได้ จนถึงวันนี้

แต่ด้วยผลิตภัณฑ์สมาร์ทเอพีใหม่ FortiAP-S Series นี้ จะช่วยให้องค์กรแยก WLAN คอนโทรลเล่อร์ ได้ตามต้องการ โดยไม่ทำให้เครือข่ายมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามต่างๆ เนื่องจากอุปกรณ์นี้จะบริหารด้วยระบบบริหารฟอร์ติคลาวด์ (Cloud-based FortiCloud management system) บนคลาวด์ และมีเทคโนลยีด้านความปลอดภัยครบถ้วนของฟอร์ติเน็ตรวมอยู่ในตัว อีกทั้งยังทำงานร่วมกับทีมวิเคราะห์ภัยชั้นแนวหน้าระดับโลก “ฟอร์ติการ์ดแล็ปส์” จึงทำให้เป็นอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยที่สุดในอุตสาหกรรม ทำให้องค์กรไม่ต้องมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเครือข่ายหากต้องการบริหาร WLAN จากคลาวด์ เหมาะสำหรับองค์กรที่สาขามากมายได้ถึงเป็นพันสาขา

อุปกรณ์ FortiAP-S Series นี้ มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงไว้ในตัวเบ็ดเสร็จ อาทิ Intrusion prevention, web filtering, AP detection, Anti-virus, และ Application control ทั้งนี้ คุณสมบัติต่างๆ บริหารการทำงานโดยทีมฟอร์ติการ์ดแล็ปส์ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรจะปลอดภัยจากภัยคุกคามใหม่ๆ ได้ ซึ่งศักยภาพการรวมการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์นี้จะเกิดขึ้นได้จากทีมงานที่มีประสบการณ์และความทุ่มเทในด้านการวิเคราะห์และวิศวกรรมด้านความปลอดภัยของฟอร์ติเน็ตเท่านั้น

 

โนแลน กรีน นักวิเคราห์จาก IDC Network Infrastructure Group กล่าวว่า “เมื่อเกิดการใช้งาน BYOD มากขึ้น องค์กรมักเผชิญกับปัญหาเรื่องจัดสมดุลย์ระหว่างประเด็นการบริหารเครือข่ายไวไฟที่ง่าย กับประเด็นด้านความปลอดภัยของ WLAN และการปฏิบัติตามกฏข้อบังคับต่างๆ แต่อุปกรณ์  FortiAP-S Series ใหม่นี้ ได้รวมความง่ายในการบริหาร WLAN บนคลาวด์เข้ากับการป้องกันภัยไซเบอร์ที่ฟอร์ติเน็ตมีชื่อเสียงอยู่แล้ว”

สก็อต เฟอริแมน รองประธานฝ่ายขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์แห่ง TierPoint ได้กล่าวว่า เราได้ทำงานกับฟอร์ติเน็ตอย่างใกล้ชิดในการจัดหาโซลูชั่นไวร์เลสที่ส่งเสริมธุรกิจและดีที่สุด เรามีความยินดีที่ได้เห็นฟอร์ติเน็ตส่งผลิตภัณฑ์แอคเซสพ้อยท์ที่สามารถให้ความปลอดภัยแก่ลูกค้าได้ โดยสามารถบริหารทั้งหมดผ่านคลาวด์

Leave a Reply