01/29/2023

EGA เดินหน้าเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ( Government Smart Kiosk ) ให้บริการประชาชนที่ จ.เชียงใหม่

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการให้บริการภาครัฐผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนางอัญชนา วิทยาธรรมธัช ที่ปรึกษาบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการประชาชนแบบ Self-Service โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล ข้อมูลเครดิตบูโรแบบสรุป ข้อมูลประกันสังคม เป็นต้น เพื่อร่วมขับเคลื่อน จ.เชียงใหม่ สู่ เมืองดิจิทัลต้นแบบณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาเชียงใหม่ ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

เปิดตู้ Kios BigC_170328_0001

Leave a Reply