06/09/2023

DHL ลงทุน 4 พันล้าน เปิดศูนย์ ARC ในสิงค์โปร์ พร้อมใช้หุ่นยนต์หยิบสินค้า

dsc-singapore-east-bts-project-02-600DHL ผู้นำในอุตสาหกรรมลอจิสติกส์ประกาศเปิดตัว Advance Regional Centre (ARC) โดยศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณของ Tampines LogisPark ประเทศสิงค์โปร์ มีพื้นที่ 90,000 ตารางเมตร ก่อสร้างด้วยมูลค่าสูงถึง 4,160 ล้านบาท และมีการลงทุนกว่า 500 ล้านบาท ในการติดตั้งระบบอัตโนมัติต่างๆ รวมถึงหุ่นยนต์สำหรับการหยิบและบรรจุสินค้าลงกล่อง

8521602520-b

Frank Appel, CEO ของ DHL กล่าวว่า ภายในปี 2020 รายได้จากการขนส่งสินค้าต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียจะมีสัดส่วนมากถึง 30% ซึ่งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในศูนย์ ARC แห่งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการจัดส่งสินค้าของ DHL

8521602520-a

ศูนย์ ARC มีการนำหุ่นยนต์แบบต่างๆ จำนวน 130 ตัว มาใช้ในหารหยิบและบรรจุสินค้าที่กระจายอยู่ใน 72,000 จุด บนชั้นวางสินค้าความสูง  26 ชั้นของศูนย์แห่งนี้  DHL เผยว่าการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินค้าได้ 20% และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ได้ถึง 40% เมื่อเปรียบเทียบกับคลังสินค้าทั่วไป

 

ศูนย์ ARC ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับดำเนินการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจชีววิทยาศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ  รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานพิพเศษเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าการบินและอวกาศอีกด้วย

 

ศูนย์ Asia Pacific Innovation Center (APIC) แห่งแรกนอกเยอรมัน

000

 

Pages from new_dhl_asia_pacific_innovation_center_in_singapore

นอกจากนี้ DHL ยังมีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม DHL Asia Pacific Innovation Center (APIC) ภายในศูนย์ ARC นี้ด้วย โดยศูนย์ APIC นี้ถือเป็นศูนย์นวัตกรรมแห่งแรกของ DHL ที่ตั้งอยู่นอกประเทศเยอรมัน โดยเป็นความร่วมมือกับ Singapore Economic Development Board (EDB) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์พัมฯนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการขนส่งสินค้า รวมถึงมีการแสดงนวัตกรรมการขนส่งสนค้าที่ทันสมัยของ DHL ไม่ว่าจะเป็น การนำโดรนมาใช้ในการขนส่งสินค้า ยานพาหนะอัตโนมัติในคลังสินค้า รวมถึงการนำเทคโนโลยี AUGMENTED REALITY มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการขนส่งสินค้าของ DHL

 

การเกิดขึ้นของศูนย์แห่งนี้ทำให้ประเทศสิงค์โปร์กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าของภูมิภาคไปโดยปริยาย

Leave a Reply