03/26/2023

“ชัยวุฒิ” เชื่อมั่นไทย-จีนร่วมมือ ศก.ดิจิทัล สร้างแรงผลักดันใหม่พัฒนาอย่างยั่งยืน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุม The 5th China – ASEAN Information Harbor Forum ในช่วงการจัดงานแสดงสินค้าจีน – อาเซียน (China – ASEAN Expo: CAEXPO) ครั้งที่ 19 ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ (Video message)

“ขอแสดงความยินดีกับการจัดการประชุมครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนพัฒนาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคนิค และการพัฒนานวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล” นายชัยวุฒิ กล่าว  

ทั้งนี้การพัฒนาด้านดิจิทัลของไทย ที่ได้มีการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ดิจิทัล ผ่านการดำเนินนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่มีความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของประเทศไทย และเน้นย้ำว่าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศไทยและจีนจะเป็นแรงผลักดันใหม่ที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศ

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีดีอีเอส ได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวปาฐกถาสำหรับพิธีเปิดการประชุม China – ASEAN Silk Road E – Commerce Forum 2022 ในวันที่ 17 กันยายน 2565 ของงานแสดงสินค้าจีน – อาเซียน ครั้งที่ 19 ผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ โดยได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 ซึ่งยังคงคุกคามสุขภาพของประชาชน และยังคงส่งผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และมีความยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ดีสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้อาเซียนและจีนสามารถใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและครอบคลุมต่อไป