06/05/2023

Chang International Circuit Buriram เทคโนโลยีสื่อสารของโมโตโรล่าคือส่วนหนึ่งของ สนามมอเตอร์สปอร์ตมาตรฐานโลก

557000011051707สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ สนามแข่งมอเตอร์สปอร์ตที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงทั้งในประเทศและในระดับโลก มีระยะทางต่อรอบทั้งสิ้น 4.554 กิโลเมตร มีโค้งจำนวน 12 โค้ง สามารถทำความเร็วได้สูงสุด 315 กม./ชม.
ทำความเร็วในโค้งได้มากกว่า 200 กม./ชม.

โดยสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสนามมอเตอร์สปอร์ต แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ได้แก่ มาตรฐานระดับ FIA Grade 1 จากสมาพันธ์ยานยนต์นานาชาติ หรือ FIA (Federation International de I’Automobile) ซึ่งหมายถึงความพร้อมในการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในคลาสสูงสุดของโลกไม่ว่าจะเป็น F1 และ Super GT ได้ รวมถึง ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ FIM Grade A จากสหพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ หรือ FIM (Federation International de Motocyclisme) ซึ่งสามารถจัดการแข่งขัน Moto GP หรือ Superbike World Championship ได้ด้วย

001ความท้าทายของการสื่อสาร
มอเตอร์สปอร์ตเป็นกีฬาของผู้ที่หลงใหลในความเร็ว ซึ่งการจัดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ต เป็นกีฬาที่ต้องเผชิญหน้ากับ
ความท้าทายในหลายๆ ด้าน ซึ่งความปลอดภัยของทั้งนักแข่งทีมแข่ง ผู้ชม และเจ้าหน้าที่ภายในสนาม ถือเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันในทุกทัวร์นาเมนต์มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันในระดับสากลผู้บริหารและทีมงานจัดการแข่งขันจึงต้องมองหาเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างทีมงานต่างๆให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ทันต่อสถานการณ์

 

“ก่อนหน้าที่จะตัดสินใจเลือกใช้โซลูชั่นการสื่อสารในระบบ Trunked Radio หรอื ระบบสือ่ สารวทิ ยุเฉพาะกจิมาใชง้ าน เราได้ทดลองนำวิทยุสื่อสารย่านความถี่ VHF มาทดลองใช้งานปรากฏว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสนามได้ ทั้งในแง่ของรัศมีการสื่อสาร คุณภาพความชัดเจนของเสียงสนทนา และความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้เพราะวิทยุดังกล่าวเป็นระบบที่ใครก็สามารถหามาใช้งานได้ทำให้มีเสียงการสื่อสารจากบุคคลอื่นแทรกเข้ามาในระบบ” คุณตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ โปรเจ็กต์ไดเรกเตอร์ สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต กล่าว “นั่นจึงเป็นที่มาของการนำโซลูชั่นการสื่อสารในระบบ Trunked Radio มาใช้เป็นระบบการสื่อสารหลักภายในสนาม และระบบ Trunked Radio จากโมโตโรล่า โซลูชั่นส์ คือระบบที่เราเลือกใช้”

 

โซลูชั่นจากโมโตโรล่า
ปัจจุบันสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์เลือกใช้วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio ของโมโตโรล่า
โซลูชั่นส์ เป็นระบบการสื่อสารระหว่างทีมงานทุกๆ ส่วนภายในสนาม โดยอุปกรณ์วิทยุที่สนามนำมาใช้งานนั้น มีทั้งเครื่องแบบติดตั้งประจำที่ และเครื่องแบบมือถือ โดยเครื่องแบบติดตั้งประจำที่นั้นจะถูกติดตั้งอยู่ที่ศูนย์ควบคุมการแข่งขันของสนามขณะที่เครื่องแบบมือถือนั้นจะถูกแจกจ่ายให้กับทีมงานเจ้าหน้าที่ดูแลการแข่งขันในส่วนงานต่างๆ ซึ่งกระจายกันทำงานอยู่ในทุกๆ จุดของสนาม ครอบคลุมพื้นที่การติดต่อสื่อสารกว่า 1,200 ไร่

003-IMG_0276

ประโยชน์ที่ได้รับ

“ปัจจัยที่ทำให้สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ตัดสินใจเลือกใช้วิทยุสื่อสารจากโมโตโรล่า ก็คือ คุณภาพความคมชัดของเสียงการสนทนา เพราะกีฬามอเตอร์สปอร์ตเป็นกีฬาท้าทายความเร็ว ดังนั้นเราจึงต้องการ
ระบบการสื่อสารที่คมชัด สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ทั้งภายในอาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่
ที่ประจำอยู่ตามโค้งต่างๆ ของสนามแข่งขันได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ” คุณตนัยศิริ กล่าว “หากเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิดในสนามแข่งเจ้าหน้าที่ในสนามจะต้องสามารถตอบสนองต่อคำพูดของผู้ดูแลการแข่งขันที่สั่งการผ่านวิทยุ
ในห้องควบคุมการแข่งขัน (Race Control) ไปยังเจ้าหน้าที่ทุกคนได้อย่างทันทีทันใด เสียงสั่งการที่ได้ยินไม่ชัดเจนอาจทำให้การประสานงานต่างๆ ภายในสนามแข่งเกิดปัญหาได้ ซึ่งที่ผ่านมาระบบวิทยุจากโมโตโรล่ามีประสิทธิภาพการทำงานสูงสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้เป็นอย่างดี”

 

เหนืออื่นใด บริการหลังการขายที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เลือก
ใช้โซลูชั่นจากโมโตโรล่า โดยหากเกิดปัญหาการใช้งานหรือต้องการขอคำปรึกษาการใช้งาน โมโตโรล่า ก็จะมีเจ้าหน้าที่
เข้ามาช่วยประสานงานด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทำให้การติดต่อสื่อสารภายในสนามแข่งเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และทำให้สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์สามารถจัดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตได้ในระดับสากล

Leave a Reply