06/10/2023

CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016 เวทีเฟ้นหาแชมป์อัจฉริยะนักแกะรอยภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์

key-visual_c4

CAT จัดพิธีเปิดการแข่งขัน CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016 รอบชิงชนะเลิศวันที่ 13 กันยายน 2559 เพื่อเฟ้นหาแชมป์อัจฉริยะนักแกะรอยภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ปีที่ 3 โดยมีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมชิงชัยและได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดทีมจำนวน 10 ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์คว้าเงินทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

พันเอกสรรพชัยหุวะนันทน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทกสทโทรคมนาคมจํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “การแข่งขัน CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016” ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 แล้วด้วย CAT เล็งเห็นถึงปัญหาของการก่ออาชญากรรมบนโลกออนไลน์ที่ส่งผลกระทบสำคัญของระบบเศรษฐกิจและความปลอดภัยต่อความมั่นคงของประเทศที่มีสถิติสูงขึ้นในทุกๆ ปีและผลกระทบก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งเปลี่ยนไปจากในอดีตที่เพียงแค่สร้างความไม่สะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน การสร้างชื่อเสียงหรือจุดสนใจให้กับตัวเองการทำลายระบบการทำลายชื่อเสียงและในปัจจุบันที่ไปถึงขั้นเรียกเงินจากเหยื่อที่โดนคุกคามซึ่งกสทโทรคมนาคมในฐานะองค์กรภาครัฐผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาดังกล่าวกอรปกับการเล็งเห็นว่าการจัดการกับปัญหาอย่างยั่งยืนและมีระบบนั้นควรต้องเริ่มปลูกฝังจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้แก่กลุ่มนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAT จึงได้ริเริ่มโครงการ CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST ขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษาตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามต่างๆบนโลกออนไลน์ตื่นตัวก้าวทันเทคโนโลยีและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์อย่างมีจรรยาบรรณในการใช้ทักษะความรู้ความสามารถในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีในระดับประเทศต่อไป

bir_9655

นางสาวกัณณิกาวรคามินผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่าการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมนั้นถูกคัดเลือกมาจากหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีแต่ยังคงไม่ทิ้งหัวใจหลักของกิจกรรมคือต้องมีความรู้และความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและมีจรรยาบรรณที่ดีเป็นหลักสำคัญซึ่งในปีนี้การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2016  จะถูกพิจารณาภายใต้แนวคิด “SOC Intelligent เฟ้นหาคนอย่างคุณ” โดยสุดยอด 10 ทีมนั้นจะได้รับการอบรมความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำโจทย์การแข่งขัน ซึ่งเป็นการอบรมที่ไม่สามารถศึกษาได้จากในสถาบันการศึกษาหรือศึกษาค้นคว้าเองในอินเทอร์เนททั่วไป ทำให้เกิดความเสมอภาคกันไม่มีการได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันไม่ว่าจะเป็นทีมแชมป์เก่าที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันในปีก่อนๆมาแล้วหรือจะเป็นทีมที่พึ่งเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้เป็นปีแรกก็ตาม

brd_6643 brd_6652

ในปีนี้มีการพัฒนาโจทย์การแข่งขันให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นซึ่งทีมนักศึกษาจะถูกสวมบทบาทสมมติเป็น Security Analyst ซึ่งปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบสนองต่อเหตการณ์ภัยคุกคามต่างๆตลอด 24×7 โดยปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ศูนย์ Security Operation Center (SOC) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 แห่งแรกในประเทศไทย โดยต้องใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงปฏิภาณไหวพริบในการสืบสวนแกะรอยภัยคุกคามและค้นหาคำตอบให้ได้ภายในเวลาการแข่งขันที่กำหนด 3 ชั่วโมงเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทพร้อมรับประกาศเกียรติคุณ

CAT ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดีๆอย่าง CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบุคลากรสายไอทีที่มีความรู้ความสามารถในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีจรรยาบรรณที่ดีอันจะเป็นส่วนสำคัญให้ประเทศมีระบบสารสนเทศที่เข้มแข็งต่อไปอย่างยั่งยืน

Leave a Reply