05/29/2023

CAT ส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT           พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาสโรงเรียน    บ้านหนองงูเหลือม จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการฯ และอาคารศูนย์การเรียนรู้ IT  โดยมี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและพนักงาน CAT  อาจารย์และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ  ณ  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

unnamed (9)unnamed (8) unnamed

Leave a Reply