06/09/2023

CAT ปรับโครงสร้างตลาดร่วมพันธมิตร สร้างฐานความแข็งแกร่งธุรกิจระหว่างประเทศ

CAT พร้อมบุกตลาดอาเซียน ปรับกลยุทธ์ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ สร้างความยืดหยุ่น กระตุ้น Demand โดยปรับโครงสร้างตลาดสำหรับการเจรจาทางการค้ากับกลุ่มผู้ประกอบการพันธมิตรในธุรกิจสู่รูปแบบ Supply Model สอดรับแนวทางธุรกิจ แบบการค้าเสรีในภูมิภาค

จากประสบการณ์ในธุรกิจกว่า 30 ปี  ซึ่งทำให้ CAT ยังคงเป็นผู้ให้บริการหลักและเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดสื่อสารโทรคมนาคมของไทย และได้มีส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ควบคู่ไปกับการเติบโต/พัฒนาของสังคมไทยมาโดยตลอด  ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ร่วมกับผู้ให้บริการชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลก   ซึ่งขณะนี้ CAT ได้มีการปรับรูปแบบทางธุรกิจ (Business Transformation)  เพื่อรองรับตลาดใหม่ในอนาคตได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  โดยเน้นการพัฒนาร่วมไปกับพันธมิตรในธุรกิจเพื่อลดความรุนแรงทางการแข่งขัน  เน้นการทำธุรกิจขายส่ง (Wholesale Business) ให้แก่พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ   ซึ่งจะทำให้เกิดการเติบโตของตลาดอย่างก้าวกระโดด ส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการทั้งในแง่ของราคาและความหลากหลาย

และเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มพันธมิตรในธุรกิจให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  CAT ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดประชุมนานาชาติผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเซียในหลายรายการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยเริ่มรายการแรกในปีนี้กับการจัดประชุม  Carriers World Asia 2013  ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม ณ โรงแรมดุสิตธานี  ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่สองในเมืองไทย จากผลความสำเร็จที่มีกลุ่มผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคเอเชีย และจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนมากในการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทยปีที่แล้ว   ซึ่งปีนี้ทีมงานพร้อมผู้บริหารของ CAT จะได้เข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนา / สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมในระดับภูมิภาคร่วมกัน    พร้อมการบรรยายในเนื้อหาที่น่าสนใจจากผู้บริหาร  CAT หัวข้อ “Telecom business transformation in  ASEAN”  อีกด้วย

Carriers World logo_eDM

 

 

 

Leave a Reply

CAT ปรับโครงสร้างตลาดร่วมพันธมิตร

CAT พร้อมบุกตลาดอาเซียน ปรับกลยุทธ์ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ สร้างความยืดหยุ่น กระตุ้น Demand โดยปรับโครงสร้างตลาดสำหรับการเจรจาทางการค้ากับกลุ่มผู้ประกอบการพันธมิตรในธุรกิจสู่รูปแบบ Supply Model สอดรับแนวทางธุรกิจ แบบการค้าเสรีในภูมิภาค

จากประสบการณ์ในธุรกิจกว่า 30 ปี  ซึ่งทำให้ CAT ยังคงเป็นผู้ให้บริการหลักและเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดสื่อสารโทรคมนาคมของไทย และได้มีส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ควบคู่ไปกับการเติบโต/พัฒนาของสังคมไทยมาโดยตลอด  ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ร่วมกับผู้ให้บริการชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลก   ซึ่งขณะนี้ CAT ได้มีการปรับรูปแบบทางธุรกิจ (Business Transformation)  เพื่อรองรับตลาดใหม่ในอนาคตได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  โดยเน้นการพัฒนาร่วมไปกับพันธมิตรในธุรกิจเพื่อลดความรุนแรงทางการแข่งขัน  เน้นการทำธุรกิจขายส่ง (Wholesale Business) ให้แก่พันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ   ซึ่งจะทำให้เกิดการเติบโตของตลาดอย่างก้าวกระโดด ส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการทั้งในแง่ของราคาและความหลากหลาย

และเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มพันธมิตรในธุรกิจให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  CAT ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดประชุมนานาชาติผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเซียในหลายรายการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยเริ่มรายการแรกในปีนี้กับการจัดประชุม  Carriers World Asia 2013  ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม ณ โรงแรมดุสิตธานี  ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่สองในเมืองไทย จากผลความสำเร็จที่มีกลุ่มผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคเอเชีย และจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนมากในการจัดงานครั้งแรกในประเทศไทยปีที่แล้ว   ซึ่งปีนี้ทีมงานพร้อมผู้บริหารของ CAT จะได้เข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนา / สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมในระดับภูมิภาคร่วมกัน    พร้อมการบรรยายในเนื้อหาที่น่าสนใจจากผู้บริหาร  CAT หัวข้อ “Telecom business transformation in  ASEAN”  อีกด้วย

 

 

 

Leave a Reply