03/25/2023

ASCON มาตรฐานการเข้ารหัส เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูล สำหรับอุปกรณ์ IoT ขนาดเล็ก

อุปกรณ์ IoT ขนาดเล็ก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวมใส่ โซลูชันสำหรับบ้านอัจฉริยะ กำลังเป็นที่ใช้งานแพร่หลายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอุปกรณ์ส่วนใหญ่เหล่านี้ ก็มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในบ้าน ออฟฟิศ และอาคารสำนักงาน ที่สำคัญอุปรณ์บางส่วนยังถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ รายละเอียดทางการเงิน หากไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ อุปกรณ์เหล่านี้ก็จะกลายเป็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและการรั่วไหลของข้อมูลได้

แต่เนื่องจากชิปและระบบประมวลผลที่อยู่ในอุปกรณ์เหล่านี้ มีประสิทธิภาพจำกัด นั่นจึงเป็นที่มาของการพัฒนา มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กเหล่านี้

สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) ของสหรัฐ จึงได้ค้นหาอัลกอริทึมที่ดีที่สุดในการปกป้องอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) ขนาดเล็กที่มีทรัพยากรฮาร์ดแวร์จำกัด และอัลกอริทึมที่ได้รับการเลือกคือ ASCON

ภายใต้ระยะเวลาการคัดเลือกที่ยาวนานถึง 4 ปี ASCON ได้รับเลือกให้เป็นกระบวนการที่ดีที่สุดจากอัลกอริทึมอื่นๆ อีก 57 การเข้ารหัส ที่ส่งไปยัง NIST โดยมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยผู้เชี่ยวชาญและนักเข้ารหัสชั้นนำ

อัลกอริทึม ASCON จะมีการเข้ารหัสที่ให้การรักษาความลับและความถูกต้องสำหรับข้อมูลที่ส่งหรือเก็บไว้ การตรวจสอบข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการแก้ไขข้อมูล

โดย ASCON เป็นการพัฒนาร่วมกันของทีมเข้ารัหัสจาก Graz University of Technology, Infineon Technologies, Lamarr Security Research, และ Radboud University

ที่มา : bleepingcomputer