01/29/2023

AIS ขยายประสิทธิภาพการให้บริการโทรศัพท์มือถือด้วยเทคโนโลยี Small Cell

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการ Digital Service Provider ที่มีฐานลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทย เรามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานจากเทคโนโลยี Wireless , Fix Broadband และ Digital Service ที่ครอบคลุม 360 องศาการใช้ชีวิตในยุค Digital เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชีวิตคนไทย และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างการเติบโตให้แก่ประเทศไทย

 

ในปี 2014 เอไอเอสให้บริการแก่ประชาชน 97% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งต้องการขยายขนาดเครือข่ายเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ อุปกรณ์สถานนีรับส่งสัญญาณสื่อสารใหม่ล่าสุดที่มีขนาดเล็กแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ จึงสามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในที่ขอบข่ายสัญญาณปกติไปไม่ถึงและบริเวณอับสัญญาณ อาทิ ในอาคาร บรเวณที่ห่างไกล และภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยให้กลับมีสัญญาณทั่วถึงและชัดเจน อีกทั้งเหมาะสำหรับติดตั้งใช้ในบริเวณที่มีผู้ใช้งานหนาแน่นเพื่อรองรับสัญญาณให้เพียงพอ

AIS Small cells

เอไอเอสจึงได้เลืกใช้อุปกรณ์สมอลเซลส์รุ่น 9764 Metro Cells Outdoor พร้อมกับซอฟท์แวร์เพื่อการจัดการอุปกรณ์ 5620 Service Aware Manager จากอัลคาเทล-ลูเซ่น และเริ่มติดตั้งตั้งแต่ในปี 2014 จนปัจจุบันเป็นจำนวนกว่า 3,500 ชุด

 

อัลคาเทล-ลูเซ่นสร้างเครือข่ายสมอลเซลส์ให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เพื่อช่วยพัฒนาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับลูกค้าครัวเรือนให้มีสัญญาณทั่วถึงและชัดเจน นับเป็นการใช้อุปกรณ์สื่อสารประเภทสมอลเซลส์ (Small Cells) รายแรกในประเทศไทย

AIS Small cells_Close up2

ตัวอย่างการใช้งานจริง เห็นวันนี้ได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในบริเวณซอยอ่อนนุชที่มีคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่ชัดเจนต่อเนื่อง เอไอเอสจึงได้ตัดสินใจติดตั้งอุปกรณ์บนเสาสูง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวช่วยให้สมาชิกใช้บริการเสียงได้ทั่วถึงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคุณภาพการใช้งานดาต้าบนเครือข่าย 3G จึงเป็นการลดอัตราการยกเลิกบริการลงได้มาก นอกจากนี้ เอไอเอสใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายไฟเบอร์ FTTx จึงทำให้สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ทูโฮมถึงในครัวเรือนได้ทันที

 

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร  รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ เอไอเอส กล่าวว่า “ในปัจจุบัน เอไอเอสมุ่งมั่นให้บริการโมบายดาต้าทั้งบนเครือข่าย 3G ที่ดีที่สุดให้แก่สมาชิก และด้วยอุปกรณ์สมอลเซลส์จากอัลคาเทล-ลูเซ่นที่ติดตั้งง่าย สามารถใช้ในเครือข่ายที่มีอุปกรณ์จากผู้ค้าหลายค่ายได้ดี จึงช่วยให้เอไอเอสสามารถให้บริการที่ดีที่สุด ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในทุกๆ ที่ที่ลูกค้าต้องการ”

 

มร. เซบาสเตียน โลฮอง ประธานแห่งภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนตะวันตกและกรรมการผู้จัดการแห่ง บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “อัลคาเทล-ลูเซ่นมีความภูมิใจอย่างสูงที่มีส่วนช่วยสร้างเครือข่ายที่ดีที่สุดของเอไอเอส รวมทั้งยินดีที่เอไอเอสมอบความไว้วางใจเป็นผู้ให้บริการรายแรกในประเทศไทยที่ใช้โซลูชั่นสมอลเซลส์หลากหลายรุ่นจากบริษัทฯ อาทิ รุ่นโฮมเซลส์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์เซลส์ และรุ่นที่ใช้นอกอาคาร อุปกรณ์จะช่วยสร้างเครือข่ายอัลตร้าบรอดแบนด์ความเร็วสูงได้ตามที่ผู้บริโภคต้องการ”

Leave a Reply