06/10/2023

มาเลเซียใช้ระบบ GIS เพื่อเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับโครงการของภาครัฐ

Imageภายในปีนี้ หน่วยงานวางแผนด้านเศรษฐศาสตร์ แห่งสำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย กำลังจะทำการเปิดตัวระบบแอพพลิเคชั่น GIS ซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการสามารถเลือกพิกัดสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินโครงการของรัฐได้

Dato Rosni Abdul Malek ผู้อำนวยการของ National Databank and Innovation Centre ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการว่า สถานที่เป็นหัวใจหลักของความสำเร็จของโครงการ อีกทั้งความสามารถในการประเมินสถานที่ของโครงการนั้น ก็จะช่วยได้มากในการควบคุมโครงการไม่ให้เกิดความล้มเหลว

“เมื่อกระทรวงใดๆ ทำการยื่นเรื่องของบประมาณในการเปิดโครงการใหม่ขึ้นมานั้น กระทรวงจะต้องทำการระบุสถานที่ของโครงการด้วย เพื่อที่หน่วยงานวางแผนด้านเศรษฐศาสตร์ของเราจะสามารถเข้าไปตรวจสอบและยืนยันว่า สถานที่ดังกล่าว เหมาะสมกับการดำเนินโครงการนั้นๆ หรือไม่”

“พวกเราเคยมีปัญหามากทีเดียว เมื่อเราพบว่าสถานที่ที่ถูกเลือกนั้น ไม่เหมาะสมกับการดำเนินโครงการเลย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว เราจึงต้องการที่จะพัฒนาระบบ GIS ที่จะมาช่วยเราและกระทรวงต่างๆ ในการระบุและโยกย้ายสถานที่สำหรับการดำเนินโครงการ ไปยังสถานที่ที่เราแน่ใจได้ว่าโครงการจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการนั้นอย่างแท้จริง”

Leave a Reply