02/06/2023

มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์วางระบบคลาวด์สำหรับงานวิจัยด้านสุขภาพ

Imageมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ (NUS) ได้ทำการเริ่มระบบงานวิจัยสำหรับโครงการเครือข่ายเซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงานของร่างกายแบบไร้สาย เพื่อควบคุมโรคและเสริมสร้างการดูแลรักษาสุขภาพ โดยจะมีการใช้งานระบบคลาวด์ ในการประมวลผลทางไกลและจัดเก็บข้อมูล

โดยในโครงการนี้ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ NUS จะทำงานร่วมกับสถาบันเภสัชกรรม Yong Loo Lin และสถาบันสาธารณสุข Saw Swee Hock โดยได้รับความร่วมมือจาก Fujitsu Laboratories of Europe และ Fujitsu Asia จุดประสงค์ของโครงการนี้ คือการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการทำงานของร่างกายในระบบไร้สาย เพื่อเก็บข้อมูลของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาล และทำการเชื่อมต่อกับระบบ Health Cloud เพื่อนำไปประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์และผู้ให้บริการด้านสุขภาพต่อไป

Leave a Reply