06/05/2023

ฟิลิปปินส์ขยายขอบเขตการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐด้วยระบบไอที

Imageฟิลิปปินส์ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของหน่วยงานรัฐ โดยตั้งเป้าที่จะขยายความสามารถในการใช้ไอทีเพื่อติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานรัฐ โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลที่จะส่งเสริมความโปร่งใสและความเป็นเลิศให้แก่หน่วยงานด้านกฎหมายระดับท้องถิ่น

การอบรมนี้จัดขึ้นโดย กรมพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นตัวแทนจากสมาชิกเทศบาลของเมือง Aglipay, Cabarroguis, Diffun, Maddela และ Nagtipunan

การอบรมมุ่งเน้นไปที่การใช้งานระบบ System Information Service (SIS) ซึ่งจะทำให้หน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพ ซึ่งถูกตรวจจับจากระบบบริหารประสิทธิภาพหน่วยงานท้องถิ่นได้ และหลังจากนั้น โครงการ e-scorecard ซึ่งเป็นโครงการที่จะวัดผลประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนา ของหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่นในฟิลิปปินส์ ก็จะถูกนำมาใช้ต่อไป โดยระบบดังกล่าว จะทำให้กระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะพัฒนาและเสริมสร้างระบบบริหาร ให้มีความสามารถในการรับมือ จัดระเบียบ จัดเก็บ และทำลายข้อมูลที่ดีขึ้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐระดับท้องถิ่น

Leave a Reply