06/05/2023

ACS ผู้เชี่ยวชาญระบบโครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์

shutterstock_44592616-2

สำหรับองค์กรที่มีการนำไอทีไปขับเคลื่อนการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ และติดตั้งระบบไอทีเหล่านั้นไว้ในศูนย์ข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ ความท้าทายหนึ่งที่ผู้บริหารด้านไอทีต้องเผชิญก็คือ เมื่อองค์กรมีการเติบโตขึ้น คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ระบบไอทีจะต้องมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลระบบเครือข่ายใหม่ๆ และระบบบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์มาติดตั้งเพิ่มเติม

 

หากไม่มีการวางแผนที่ดีพอ หรือไม่มีการขยายพื้นที่ของดาต้าเซ็นเตอร์ไปพร้อมๆ กัน อาจก่อให้เกิดปัญหาสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น ความร้อน การหมุนเวียนของอากาศ การเดินสายสัญญาณ ระบบจ่ายพลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งส่งผลให้องค์กรต้องเผชิญกับความยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดูแลรักษามากเกินความจำเป็น

 

ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงต้องการมืออาชีพที่จะเข้ามาให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้ระบบไอทีภายในดาต้าเซ็นเตอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ซึ่งบริษัท ACS คือมืออาชีพด้านดาต้าเซ็นเตอร์ที่องค์กรมองหา

 

ACS คือใคร

บริษัท Access Consulting Services หรือ ACS เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์และดาต้าเซ็นเตอร์สำรอง ชั้นแนวหน้าของประเทศดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ และเป็นตัวแทนโซลูชั่นจาก Avocent/Emerson, Enlogic, Cheval, FireTrace, SLS, Filco, EziBlank, Southco ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของระบบไอทีและดาต้าเซ็นเตอร์ มีประสบการณ์ในการวางระบบไอที ดาต้าเซ็นเตอร์ และไมโครดาต้าเซ็นเตอร์ให้กับองค์กรขนาดใหญ่มายาวนานมากกว่า 16 ปี ทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจในสินค้าและการบริการ โดยสามารถพิสูจน์ได้จากการที่ ACS เข้าไปมีบทบาทในการให้คำปรึกษา การจัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งโซลูชั่นดาต้าเซ็นเตอร์และดาต้าเซ็นเตอร์สำรอง ให้กับบริษัทและองค์กรชั้นแนวหน้าใน 5 กลุ่มธุรกิจและอุตสากรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธนาคาร กลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ธุรกิจขนส่ง และภาครัฐ

 

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดาต้าเซ็นเตอร์ขององค์กรหลายแห่งได้มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูล และระบบเครือข่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นมากมาย ขณะที่ตัวห้องดาต้าเซ็นเตอร์หรือตู้แร็คเองยังคงมีพื้นที่จำกัด ไม่อาจขยายตัวตามได้ทำให้ดาต้าเซ็นเตอร์มีปัญหาสะสมและมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมากขึ้นเรื่อยๆ” คุณซันนี่ ลิม ประธานบริหาร บริษัท ACS กล่าว “ตลอดระยะเวลา 16 ปี ในวงการดาต้าเซ็นเตอร์ ทำให้เรามีความเข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้า ดังนั้นเราจึงสรรหาโซลูชั่นและสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการวางแผน บริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่อยู่ในดาต้าเซ็นเตอร์และเพิ่มระสิทธิภาพในการดำเนินการด้านธุรกิจ ให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง”

IMG_0898-2
คุณซันนี่ ลิม ประธานบริหาร บริษัท Access Consulting Services จำกัด

ความแข็งแกร่งของ ACS

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการให้คำปรึกษา วางแผน จัดหาโซลูชั่นและติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานให้กับดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญแ ละไมโครดาต้าเซ็น เตอร์ในองคก์ รชั้นนำของประเทศทำให้ทีมงานวิศวกรที่เชี่ยวชาญของ ACS มีความรู้ความสามารถด้านดาต้าเซ็นเตอร์และไมโครดาต้าเซ็นเตอร์เป็นอย่างดี โดยสามารถให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลบริหารจัดการระบบไอทีและดาต้าเซ็นเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 

นอกจากนี้ ACS ยังเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายโซลูชั่น Avocent/Emerson, Enlogic, Cheval, FireTrace, SLS, Filco, EziBlank, Southco ที่เกี่ยวกับดาต้าเซ็นเตอร์และไมโครดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจรโดยมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงมาให้เลือกใช้งาน เพื่อมาใช้กับดาต้าเซ็นเตอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์สำรอง และไมโครดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย OPEX ช่วยให้ทรัพยากรคนทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ใช้พลังงานได้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 

 

IMG_0890-2
คุณซันนี่ ลิม ประธานบริหาร บริษัท Access Consulting Services จำกัด (กลาง) คุณธีรวัฒน์ วงศ์ทาเครือ (ซ้าย) และ คุณฉัตรณรงค์ กุลมา (ขวา) ประธานและรองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด

 

โซลูชั่นดาต้าเซ็นเตอร์แบบ End-to-End ที่ทาง ACS จำหน่ายอยู่เช่น โซลูชั่นในการวางแผนดาต้าเซ็นเตอร์ ตู้แร็คคุณภาพ ระบบการเดินสายสัญญาณ การจัดการระบบไหลเวียนของอากาศ ระบบทำความเย็น ระบบจัดการ Hot-Spot และ แร็ค High-Density ระบบรักษาความปลอดภัยหลายด้านในดาต้าเซ็นเตอร์ การบริหารจัดการอุปกรณ์ปลายทางผ่าน IP ระบบปลั๊กรางอัจฉริยะ การดับเพลิงการตรวจจับความชื้นและระบบการบริหารจัดการกุญแจล็อกตู้แร็คแบบผ่าน IP และโมดูล่าแร็คสำหรับไมโครดาต้าเซ็นเตอร์ เป็นต้น

 

ตัวอย่างเช่น โซลูชั่นบริหารจัดการกุญแจล็อกตู้แร็คผ่าน IP นั้นจะใช้หลักการเดียวกับระบบคีย์การ์ดในโรงแรม ที่สามารถตั้งและเปลี่ยนรหัสล็อกตู้ได้จากศูนย์กลาง สามารถกำหนดสิทธิ์และล็อกการเปิดปิดตู้ได้ตลอดเวลา การแจ้งเตือนการเปิดตู้ค้างไว้ได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และมีตู้แร็คจำนวนมากหรือตู้แร็คตามสาขา โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับประวัติการใช้งานของคนที่เปิด-ปิดประตูตู้แร็คได้ เมื่อประสบปัญหากุญแจล็อกตู้แร็คหายก็สามารถทำใหม่ได้ตามต้องการ รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระบบจัดเก็บข้อมูลและทรัพย์สินมีความสำคัญได้อีกด้วย

 

การจับมือกับ KG Dataserve

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการให้บริการโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานของดาต้าเซ็นเตอร์ ล่าสุดบริษัท ACS ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท KG Dataserve บริษัท SI สายเลือดใหม่ ก่อตั้งโดยศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 สถาบัน ซึ่ง KG Dataserve ประกอบด้วยทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญด้านการวางแผนงาน วางระบบ และขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ในดาต้าเซ็นเตอร์โดยเฉพาะ

IMG_0867_cr
ผู้บริหารของ KG DataServe

ด้วยศักยภาพและความเชี่ยวชาญดังกล่าว ทำให้ ACS ซึ่งกำลังมองหาพาร์ทเนอร์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้วางระบบภายในดาต้าเซ็นเตอร์โดยเฉพาะ ประกอบกับ KG Dataserve เองก็กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งตรงกับแนวทางการทำตลาดผลิตภัณฑ์ด้านดาต้าเซ็นเตอร์ที่หลากหลายของ ACS จึงเกิดเป็นความร่วมมือดังกล่าวขึ้น

 

“ACS มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าดาต้าเซ็นเตอร์เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ที่ ACS จำหน่ายก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทั่วโลกยอมรับ และเป็นประโยชน์อย่างมากกับลูกค้าของเราทั้งการจัดการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่ง ACS ก็ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการขายสินค้าให้กับเราได้เป็นอย่างดี” คุณฉัตรณรงค์ กุลมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท KG Dataserv กล่าว

 

“สำหรับ ACS เรามองเห็นว่า KG Dataserve เป็นบริษัทผู้วางระบบดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ชอบความท้าทาย และเอาใจใส่ในการให้บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ซึ่งช่วงที่ผ่านมา ACS และ KG Dataserve ก็มีการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง” คุณซันนี่ ลิม กล่าวทิ้งท้าย

 

ด้วยแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ การก้าวเข้าสู่ AEC และการที่ระบบไอทีได้กลายเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน ทั้งในธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้ทำให้ลูกค้าต้องการมืออาชีพด้านดาต้าเซ็นเตอร์ ที่สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ได้ ซึ่ง ACS และ KG Dataserve ก็พร้อมตอบสนองทุกความต้องการด้านดาต้าเซ็นเตอร์ของลูกค้าอย่างเต็มร้อย

 

acs

 

 

 

Access Consulting Services

Baan Klang Krung Office Park 168/23 Nakniwas Road, Ladprao Bangkok 10230 Tel. +662 530 3800

www.acsthai.com Email : consult@acsthai.com

 

logo-kgdataserve

 

 

 

KG DataServe

333/105 Moo 4, Lak Si Plaza Building Tower 2 Floor 7 Kamphaeng Phet 6 Rd., Tarad Bang

Khen, Lak Si, Bangkok 10220 Tel. 02-576-1304-5 Ext 906 Fax. 02-576-1306

www.kgdataserve.com Email : sales@kgdataserve.com

Leave a Reply