10/04/2023

โรงพยาบาลปารีสใช้ Big Data เพื่อคาดการณ์ปริมาณผู้ใช้บริการ

กลุ่มโรงพยาบาล The Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ของฝรั่งเศส เตรียมนำ Big Data และระบบวิเคราะห์มาใช้คาดการณ์ปริมาณผู้ป่วย เพื่อยกระดับการให้บริการและจัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

big-data-predictions-hopitaux-1024x682

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากข้อมูลผู้ป่วยที่มาใช้บริการแล้ว โรงพยาบาลปารีสยังมีการเก็บข้อมูลภายนอกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น สภาพอากาศ รูปแบบการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ และวันหยุดราชการของฝรั่งเศส ทำให้เกิดเป็น Big Data ขนาดใหญ่ ซึ่งจะถูกนำมาวิเคราะห์โดยระบบของ Trusted Analytics Platform (TAP) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราห์ข้อมูลแบบ Open Source ที่มีระบบ machine learning ในการสรา้งเครื่องมือและบริการเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ

ทั้งนี้โรงพยาบาล 4 แห่งของกลุ่ม Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) จะเริ่มเข้าสู่โครงการนำร่องเพื่อทดลองใช้งานระบบวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณผู้ใช้บริการ โดยมีเป้าหมายคือการลดระยะเวลารอคอยการตรวจรักษาลง หากโครงการนำร่องนี้ประสบความสำเร็จ AP-HP ก็เตรียมที่จะนำไปใช้งานในโรงพยาบาลในเครือจำนวน 44 แห่ง

ระบบดังกล่าวจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถคาดการบริมาณผู้ใช้บริการล่วงหน้าได้ถึง 15 วัน  ทำให้บโรงพยาบาลสามารถเตรียมบุคคลกรให้เหมาะสมกับปริมาณผู้ป่วยที่จะเข้ามารับบริการได้อย่างเหมาะสม

Leave a Reply

You may have missed