10/04/2023

เทคโนโลยีเขย่าโลกแห่งปี 2017

เมื่อเร็วๆ นี้ มีการเปิดเผยตัวเลขการสำรวจที่น่าสนใจจากเทเลนอร์ กรุ๊ป (Telenor Group) โดยระบุว่าตลาดเอเชียให้ความสนใจกับเทคโนโลยี Internet of Things หรือ (IoT) สูงสุด และอาจเป็นเทรนด์ฮอตที่ดึงให้บรรดาสตาร์ทอัปต่าง ๆ ลงมาแข่งขันกันมากขึ้นด้วย

iot_fjbd1ve

โดยโพลสำรวจดังกล่าวได้มีการสอบถามจากคนดังในแวดวงเทคโนโลยีของเอเชียจำนวน 215 รายพบว่า 38 เปอร์เซ็นต์มีแผนจะสร้างสตาร์ทอัป IoT ในปี 2017 นี้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์ 22 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มสินค้าแบบออนดีมานด์ 14 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มเอนเทอร์ไพรส์ 11 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มฟินเทค 10 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ยังพบว่า อีก 36 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า การเก็บข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัยนั้นคือความท้าทายแห่งปีสำหรับภาคธุรกิจของเอเชียเลยทีเดียว

ทั้งนี้ สตาร์ทอัปส่วนหนึ่งมองว่า การมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำคือสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ และมีมากถึง 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามเลยทีเดียวที่มองว่า การขาดทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจคือตัวการที่ทำให้สตาร์ทอัปนั้น ๆ ล้มเหลว

อย่างไรก็ดี มีผู้ตอบแบบสอบถามอีกส่วนหนึ่ง (16 เปอร์เซ็นต์) มองว่า นโยบายจากภาครัฐ ตลอดจนสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดมีผลต่อการเติบโตของสตาร์ทอัปเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ การมีเงินลงทุนเข้ามาสนับสนุนในทุกช่วงของการเติบโตของสตาร์ทอัปจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีที่มาแรงในปี 2017 นั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (37 เปอร์เซ็นต์) มองว่าคือเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ  ซึ่งผลการสำรวจพบว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (APJ) นั้น มีความสนใจในเทคโนโลยี Driveless Cars สูงมาก รองลงมาคือ Connected Devices และแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรระดับเอนเทอร์ไพรส์บนอุปกรณ์สื่อสาร (19 เปอร์เซ็นต์เท่ากัน) ส่วนที่ได้รับความสนใจอื่น ๆ ก็เช่น แอปพลิเคชันสำหรับ Bitcoin และ Blockchain แอปพลิเคชันสำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นต้น

แต่เมื่อถามถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมที่จะมาเขย่าโลกในปี 2017 ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่ง (45 เปอร์เซ็นต์) ระบุว่า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์นั้นมีความพร้อมสูงสุด ตามมาด้วย อุตสาหกรรมด้านการเงินการธนาคารอย่าง Consumer Banking (20 เปอร์เซ็นต์), ธุรกิจ Healthcare (14 เปอร์เซ็นต์), ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (12 เปอร์เซ็นต์) และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางอากาศ (9 เปอร์เซ็นต์)

ที่มา http://www.computerworld.com.sg

Leave a Reply

You may have missed