10/04/2023

ฟูจิตสึจับมือออราเคิล ผลักดันคลาวด์ คอมพิวติ้ง ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ให้บริการผ่านคลาวด์ระดับโลก

ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด และ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชัน เจแปน เปิดเผยถึงความตกลงความร่วมมือในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บริการคลาวด์ระดับโลกแก่ลูกค้าระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ในประเทศญี่ปุ่นและบริษัทในเครือทั่วโลก

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อดึงศักยภาพการประมวลผลบนคลาวด์มาใช้ในเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ลดค่าใช้จ่ายและผลักดันให้ธุรกิจเติบโต องค์กรต่างๆ จึงต้องการพันธมิตรด้านไอทีที่สามารถตอบโจทย์ด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและการบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ตามความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อช่วยให้องค์กรในประเทศญี่ปุ่นสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ และมีความมั่นใจในการโอนย้ายโหลดภาระงานไปสู่คลาวด์ผ่านบริการ Oracle Cloud Application and Platform อาทิ Oracle Database Cloud Service และ Oracle Human Capital Management (HCM) Cloudซึ่งทำงานบนศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของฟูจิตสึที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือการเป็นพันธมิตรเชิงกลุยทธ์ใหม่ ฟูจิตสึจะร่วมผลักดันยอดขายบริการคลาวด์ที่เป็นเลิศให้กับบริษัทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น และบริษัทในเครือทั่วโลกได้

shutterstock_1056120082

นายชินโกะ คากาวะ รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายบริการธุรกิจดิจิตอลและเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด กล่าวว่า ด้วยการนำบริการ Oracle Cloud Application and Platform สู่ FUJITSU Cloud Service K5 ทั้งฟูจิตสึและออราเคิลต่างมอบสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการด้านไอทีและธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟูจิตสึ ได้ติดตั้ง Oracle Cloud services บนดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศญี่ปุ่นและเชื่อมต่อสู่บริการ K5 เพื่อให้บริการคลาวด์ระดับองค์กร โดยเป็นครั้งแรกที่ Oracle Cloud Application จะพร้อมให้บริการลูกค้าฟูจิตสึภายใต้ความร่วมมือเป็น Oracle HCM Cloud ในส่วนหนึ่งของความร่วมมือฟูจิตสึยังได้ติดตั้ง Oracle HCM Cloud เพื่อเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท

” ฟูจิตสึ พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะนำปรับปรุงระบบของลูกค้าให้ดีที่สุดตอบโจทย์การเติบโตทางธุรกิจและการแพลตฟอร์มธุรกิจดิจิตอลอย่าง MetaArc ของฟูจิตสึ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอหัวใจหลักของบริการคลาวด์บน MetaArc อย่าง K5 ซึ่งตอบโจทย์ทั้งด้านการมีส่วนร่วมของระบบ (Systems-of-Engagement : SoE) และระบบบันทึก (Systems-of-Record : SoR) ซึ่งออราเคิลเป็นผู้นำตลาดฐานข้อมูลในญี่ปุ่นและมีความสามารถที่แข็งแกร่งในด้านระบบการบันทึกข้อมูล ทำให้เรามองการเสริมจุดแข็งของ MetaArc และ K5 ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างออราเคิล เพื่อทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และตอบโจทย์ความต้องการคลาวด์ของลูกค้าของเราด้วย” นายชินโกะ คากาวะ กล่าว

นาย ฮิโรชิกิ สุกิฮารา ประธานและเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชัน ประเทศ ญี่ปุ่น กล่าวว่า ออราเคิลเชื่อมั่นว่าในความร่วมมือด้านคลาวด์ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทในประเทศญี่ปุ่นสามารถก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลได้อย่างมั่นใจและจะเป็นประตูสำหรับลูกค้าก้าวไปการให้บริการระดับมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก สิ่งนี้จะเริ่มต้นสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนต่อผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่นๆ โดยเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาคลาวด์ในองค์กรได้อย่างแท้จริง ช่วยให้บริษัทในญี่ปุ่นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในยุคใหม่แห่งคลาวด์

นาย เอ็ดเวิร์ด สครีแวน เจ้าหน้าที่บริหารสถาปัตยกรรมองค์กร บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชัน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อตอบโจทย์การใช้งานคลาวด์ในเชิงธุรกิจได้อย่างจริงจัง องค์กรต้องการโซลูชันคลาวด์ที่มีความปลอดภัย ความมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูง กว่าสามทศวรรษที่ออราเคิลและฟูจิตสึร่วมมือทำงานด้วยกัน ทั้งงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงลึก และนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อช่วยให้ลูกค้าพร้อมปรับองค์กรของตนและตอบโจทย์เป้าหมายความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจ พันธมิตรเชิงธุรกิจใหม่ของออราเคิลอย่างฟูจิตสึ จึงพร้อมช่วยบริษัทในญี่ปุ่นได้ใช้ประโยชน์จากการอินทิเกรตสู่คลาวด์และตอบโจทย์รองรับความเปลี่ยนแปลงของพวกเขาสู่คลาวด์ได้อย่างลงตัว

การผสานโซลูชันนวัตกรรมทั้งจาก Oracle Database Cloud Service, Oracle HCM Cloud และ K5 จึงช่วยให้ฟูจิตสึและออราเคิลสามารถพร้อมให้บริการระบบสำคัญภายใต้สภาพแวดล้อมแบบคลาวด์ในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของฟูจิตสึ ที่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ เสถียรภาพ เทียบเคียงเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมแบบติดตั้งเอง นอกจากนี้ ด้วยบริการคลาวด์จากออราเคิลภายใต้สถาปัตยกรรมที่สุดยอดของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์จากฟูจิตสึ ที่ช่วยเสริมความสามารถให้กับลูกค้าในญี่ปุ่นสูงขึ้นไม่ว่าจะด้วย K5 หรือบริการโฮสติ้งของฟูจิตสึ ที่พร้อมให้เข้าถึงบริการคลาวด์ที่มีคุณค่า

Leave a Reply

You may have missed