10/04/2023

การแข่งขันทักษะฝีมือสายสัญญาณ INTERLINK Cabling Contest 2015 รอบชิงชนะเลิศ

ปิดฉากไปแล้วกับการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 3 (Cabling Contest)” ที่บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจสายสัญญาณ ภายใต้การสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ LINK จากสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยในรอบชิงชนะเลิศ มีตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกจาก 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 50 คน จาก 31 สถาบันการศึกษา

ประธานและผู้ได้รับรางวัลถ่ายภาพร่วมกัน

โดยในงานได้รับเกียตริจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายทรงกรต ทรัพย์กำเนิด นายกสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน ทั้งนี้หลังจากการแข่งขัน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ จะมีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานระดับอาเซียน หรือ World Skill ASEAN ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ILO/APSDEP) ต่อไป

เข้าคอร์สอบรม Fiber Optic (3) เข้าคอร์สอบรม Fiber Optic (5) แข่งขันภาคปฏิบัติ

ทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้เข้าคอร์สอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสายสัญญาณและเก็บตัวที่โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันอันเข้มข้น โดยการแข่งขันแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งภาคปฏิบัติเป็นการแข่งขันเข้าหัวต่อกับสายสัญญาณ LAN, สาย FIBER OPTIC และสาย COAXIAL โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าหัวสายสัญญาณให้ถูกต้องและเร็วที่สุด

 

สำหรับผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ เกดวรกิตติ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) วิทยาเขตสะพานใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ น.ส.จรัสรวี ไชยธรรม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.อุตตม สาวนายน พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ นายวุฒิชัย บุญวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) วิทยาเขตสะพานใหม่ และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ได้แก่ นายณัฏฐากร ชมภู่ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) วิทยาเขตนนทบุรี น.ส.ปรียดา สัมมาทิฏฐิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี นายวัชรวิทย์ กำเหนิดกุล จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) วิทยาเขตสะพานใหม่

Leave a Reply

You may have missed