10/04/2023

Dimension Data จับมือ EMC เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการดาต้า เซ็นเตอร์ หรือ ระบบจัดเก็บข้อมูลอัจริยะ

บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า เปิดเผยว่า บริษัทได้ปรับใช้ อีเอ็มซี ไวเปอร์ (EMC® ViPR®) และไวเปอร์ เอสอาร์เอ็ม( ViPR SRM) ในการให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลที่บริษัทบริหารจัดการให้กับลูกค้า ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลอัจฉริยะที่พร้อมให้การรองรับลูกค้าทั่วโลก

ปัจจุบันบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า กำลังลงทุนอย่างต่อเนื่องในแพลตฟอร์มระบบบริการที่ได้รับการจัดการแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้การรับประกันบริการ การบรรลุเป้าหมาย แค็ตตาล็อกบริการ และพอร์ทัลบริการตนเองสามารถทำงานได้ในรูปแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ไวเปอร์  (ViPR) ของอีเอ็มซี ยังจะช่วยให้การเข้าถึงเครื่องมือและบริการที่จำเป็นสำหรับการจัดเตรียม จัดระเบียบ บริหารจัดการ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับระบบจัดข้อมูลสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในลักษณะ   เชิงรุกครอบคลุมเทคโนโลยีระบบจัดเก็บข้อมูลจากหลายผู้จำหน่ายได้ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง

นายสตีฟ จูเบิร์ต ผู้บริหารกลุ่มด้าน ดาต้า เซ็นเตอร์ บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า กล่าวว่า ต้นทุนของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลกำลังลดลง แต่กลับมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมากถึง 35% นั้นเป็นผลมาจากการขยายตัวด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกลยุทธ์ด้านการคุ้มครองข้อมูล

จากข้อมูลคาดการณ์เมื่อปี 2556 บริษัท ไอดีซี ธุรกิจด้านการวิจัยได้คาดประมาณว่าองค์กรขนาดใหญ่จะใช้งบประมาณด้านระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีมูลค่าถึง 65,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในปี 2558 และจากข้อมูลที่ได้จากการคำนวณของบริษัท ไอดีซี พบว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลจะมีเพียง 20% ขณะที่ค่าใช้จ่ายจริงของระบบจัดเก็บข้อมูลจะมาจากปัจจัยด้านการดำเนินงานอื่นๆ

สตีฟ จูเบิร์ต 1นั่นหมายความว่า โดยเฉลี่ยแล้วเงินทุกดอลล่าร์ที่องค์กรเสียไปให้กับระบบจัดเก็บข้อมูลนั้น จะต้องมีการจ่ายเพิ่มอีก 4 ดอลล่าร์สำหรับส่วนการดำเนินงานในด้านการจัดการข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บไว้นายสตีฟ อธิบาย อย่างไรก็ตาม บริการของบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กรได้ อีกทั้งยังพร้อมใช้ร่วมกับโมเดลการใช้งานที่มีความแตกต่างกันได้

บริการที่ได้รับการบริหารจัดการสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลจะช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ดังนี้

  • ทำให้เทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลมีความยืดหยุ่นและสามารถบริหารจัดการกระบวนการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า จะรับหน้าที่ดูแลในส่วนของการบริหารจัดการด้านการทำงานของโครงสร้างพื้นฐาน
  • ปรับแต่งแค็ตตาล็อกบริการเพื่อเพิ่มความจุให้กับระบบจัดเก็บข้อมูลที่ระดับชั้น (Tier) ได้ตามต้องการ
  • จัดเตรียมระบบจัดเก็บข้อมูลได้ตามต้องการ และชำระเงินตามการใช้ข้อมูลจริงเท่านั้น นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านไอทียังเปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายคงที่มาเป็นค่าใช้จ่ายแบบปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้สอดคล้องกับความผันผวนทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง
  • ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลของตนได้ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องมีคำขอพิเศษใดๆ

 

จะเห็นได้ว่าองค์กรไอทีปัจจุบันมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการผลักดันให้องค์กรธุรกิจสามารถสร้างนวัตกรรมและก้าวสู่ความสำเร็จได้ผ่านการบริหารจัดการและการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พวกเขาต้องการเทคโนโลยีที่สามารถช่วยปรับปรุงการใช้งาน แก้ปัญหา และวางแผนความจุได้อย่างถูกต้องแม่นยำนายมานูเวอร์ ดัส รองประธานอาวุโสด้านซอฟต์แวร์ขั้นสูง ฝ่ายเทคโนโลยีเกิดใหม่ บริษัท อีเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น กล่าว และว่า บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า มีความเชี่ยวชาญที่พร้อมช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเดินหน้าแปรรูปธุรกิจของตน และแนวทางนี้จะหลอมรวมบริการของบริษัทเข้ากับเทคโนโลยี วีไอพีอาร์ และวีไอพีอาร์ เอสอาร์เอ็ม  ของบริษัท อีเอ็มซี เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการจัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นในท้ายที่สุด

Leave a Reply

You may have missed