01/28/2023

CEO คอราไลน์ ร่วมยินดี WARRIX ในโอกาสเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ใน เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก 

ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง) CEO & Co-Founder บริษัท คอราไลน์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data พร้อมทีมงานเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ Sport – Health & Lifestyle และบริการคลีนิคกายภาพบำบัด ในโอกาสเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ใน เอ็ม เอ ไอ (mai)  ภายใต้กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “WARRIX” เป็นวันแรก ซึ่งมีนาย วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล – ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จํากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

สำหรับบริษัท คอราไลน์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ WARRIX ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นที่ปรึกษาและสร้าง Solution โดยใช้ Big Data, Machine Learning และสร้าง AI เพื่อพัฒนาธุรกิจและร่วมกันพัฒนาโครงการ Data-Driven Transformation และ Big Data เพื่อพัฒนา Big Data Platform ให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งในมุมการบริหารจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์ระบบหลังบ้าน และการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด