06/06/2023

‘ร้านค้าบินได้’ ขายของผ่าน Wi-Fi ที่เกาหลี

“ผู้บริโภคในสาธารณรัฐเชค สามารถซื้อกับข้าวได้ผ่านร้านค้าเสมือนที่ Mall.cz ส่วนในเกาหลีใต้นั้น Emart ซึ่งเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ได้สร้างร้านค้าบินได้ขึ้น ทำให้ลูกค้าที่อยู่ในรัศมี Wi-Fi สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้”

1 flying - 01

ร้านค้าบินได้นี้พัฒนาขึ้นโดยบริษัทครีเอทีฟนามว่า Cheil ลักษณะร้านเป็นบอลลูนขนาดใหญ่ บังคับด้วยรีโมทคอนโทรล มีเราเตอร์ Wi-Fi ในตัว ใช้สำหรับบินผ่านบริเวณที่มีผู้คนอยู่มากในกรุงโซล เช่น พื้นที่สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า และสถานีรถไฟ ลูกค้าที่มองเห็นบอลลูนจะได้รับการเชิญชวนให้ต่อเข้า Wi-Fi ของร้าน ซึ่งจะพาลูกค้าไปหาแอพ Emartโดยอัตโนมัติ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว Emart จะนำเสนอสินค้าลดราคาและเวาเชอร์ต่างๆ เพื่อนำไปเป็นส่วนลดในร้านค้าได้ จากการบอกเล่าของบริษัท แม้ว่าร้านค้าบินได้นี้จะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครัวที่ต้องการประหยัด แต่ Emart ก็สามารถนำสินค้าราคาถูกไปยังผู้บริโภคทั่วไปโดยตรงได้ด้วย

Cheil กล่าวว่า แคมเปญนี้ทำให้ยอดขายผ่าน Emart สูงขึ้น 157 เปอร์เซ็นต์ เพราะลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่นั่นเดี๋ยวนั้นเลย ในขณะเดียวกัน ร้านค้าปกติก็พลอยได้รับยอดขายสูงขึ้น 9.5 เปอร์เซ็นต์ ไปด้วย เพราะลูกค้าที่ดาวน์โหลดเวาเชอร์ไปได้นำเวาเชอร์ไปใช้ที่ร้าน

การมีตัวตนทั้งในโลกออนไลน์และโลกจริงในลักษณะนี้ จะช่วยให้โมเดลการมีร้านเคลื่อนที่พร้อม Wi-Fi นั้นเป็นโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนได้หรือไม่?

(นิตยสาร Eworld#August 2013 / คอลัมน์ : New Idea / โดย :  ศิรวิชญ์ บุญซื่อ)

Leave a Reply