02/08/2023

ไออาร์พีซี รับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัย ด้วยโซลูชั่นการสื่อสารจากโมโตโรล่า โซลูชั่นส์

IRPCบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการหลักอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารจัดการของไออาร์พีซี พร้อมด้วยสาธารณูปโภคที่ใช้สนับสนุนการดำเนินอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร เช่น ท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,000 ไร่

 

โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย ที่จะถูกขับเคลื่อนผ่านการดำเนินโครงการ “ฟีนิกซ์” ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ดำเนินการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อต่อยอดมูลค่าสินค้า และผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักทั้ง 4 ของไออาร์พีซี ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจท่าเรือ และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

business01

ความท้าทายของการใช้วิทยุสื่อสาร และการสร้างความปลอดภัยภายในโรงงาน

เรื่องการใช้วิทยุสื่อสารฯ ไม่ใช่แค่ความท้าทาย แต่ผมมองว่าการบริหารจัดการระบบสื่อสารฯ ให้มีประสิทธิภาพและต้องมีความปลอดภัยนั้นสำคัญสูงสุดด้วยสโลแกนที่ว่า “เพราะการสื่อสาร คือหน้าที่ จึงไม่มีวันจบ”

IMG_4748

โดยไออาร์พีซีได้นำเอาระบบวิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio มาใช้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อระหว่างกันขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน และการจัดการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และองค์กร ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงงานของไออาร์พีซีมีการใช้งานวิทยุสื่อสารของโมโตโรล่าจำนวนมากกว่า 1,200 เครื่อง โดยมีบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายการสื่อสาร Trunked Radio และบริษัท ยูไนเต็ดแอคเซพแตนซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการเช่าใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร

 

ความท้าทายด้านการสื่อสารที่ไออาร์พีซีประสบอยู่ก็คือ พนักงานที่จะสามารถนำวิทยุสื่อสารเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ภายในบริเวณโรงงานได้จะต้องได้รับการรับรองตามข้อกำหนดความปลอดภัยของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าชธรรมชาติ นั่นก็คือ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดประกายไฟ (Intrinsically Safe) ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ไออาร์พีซีได้เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องลูกข่ายชนิด Intrinsically Safe จากโมโตโรล่ามาโดยตลอด

 

“โซลูชั่นวิทยุสื่อสารของโมโตโรล่า สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงกลั่น หรือปิโตรเคมีได้ผ่านการทดสอบตามาตรฐานความปลอดภัย IECEx [International Electrotechnical Commission System (FOR USE IN EXPLOSIVE ATMOSPHERES)] ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ในประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของประเทศสมาชิกที่ใช้มาตรฐาน IEC เช่นกัน ทางไออาร์พีซีจึงมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์วิทยุสื่อสารจากโมโตโรล่าได้ผ่านการรับรองจาก IECEX สามารถให้ความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟได้เป็นอย่างดี “ คุณกิตติพัทน์ ชลวีระวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส งานระบบสื่อสาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าว จากประสบการณ์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์วิทยุสื่อสารจากโมโตโรล่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ผลิตภัณฑ์ของโมโตโรล่ายังสามารถใช้งานได้ดีจนถึงปัจจุบัน”

 

เนื่องจากโรงงานของไออาร์พีซีมีเนื้อที่กว่า 7,000 ไร่ ดังนั้นอีกหนึ่งความท้าทายด้านการสื่อสารก็คือ การออกแบบระบบวิทยุสื่อสารเพื่อสามารถให้ได้ใช้งานครอบคลุมทุกจุดของโรงงาน ซึ่งก็รวมถึงพื้นที่การปฏิบัติงานที่อยู่ใต้พื้นดิน ใต้ทะเลด้วย ขณะเดียวกันภายในโรงงานเองก็มีการปรับปรุงโครงสร้างต่างๆ อยู่ตลอด ซึ่งก็อาจส่งผลถึงคุณภาพการสื่อสารในจุดนั้นๆ ด้วย การออกแบบให้วิทยุสื่อสาร จึงต้องไม่หยุดนิ่งในการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ และปรับปรุงให้ระบบพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 

ด้วยสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานบางจุดภายในโรงงานไออาร์พีซี ซึ่งเต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากเครื่องจักรต่างๆ จนอาจทำให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนได้ แต่ด้วยระบบตัดเสียงรบกวนของวิทยุสื่อสารโมโตโรล่า พนักงานของไออาร์พีซียังคงสามารถสนทนาได้อย่างคมชัดแม้มีเสียงรบกวนจากภายนอก

 

การปรับเปลี่ยนสู่วิทยุระบบดิจิตอล

ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีวิทยุสื่อสารในปัจจุบันที่กำลังก้าวสู่วิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล บริษัทไออาร์พีซีกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการใช้วิทยุสื่อสารระบบอะนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลด้วยเช่นกัน นอกเหนือจากประสิทธิภาพการสื่อสาร ความคมชัดของเสียงสนทนาแล้ว วิทยุสื่อสารระบบดิจิตอลยังมีซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นการทำงานหลายประการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการรักษาความปลอดภัยของการทำงานในธุรกิจน้ำมัน ก๊าชธรรมชาติ และปิโตรเคมีได้เป็นอย่างดี

 

วิทยุสื่อสารของโมโตโรล่าในระบบนี้เป็นระบบดิจิตอลทางบริษัทฯ สามารถประยุกต์ใช้งานกับคุณสมบัติใหม่ๆ อาทิ นำเอาระบบ GPS มาใช้งานร่วมกันกับวิทยุสื่อสาร เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่อาจขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ควบคุม หรืออาจนำเอาระบบ man down มาใช้ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่หมดสติในระหว่างอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตัวเครื่องจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใด ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ safety เข้าช่วยเหลือได้ทันทีเป็นต้น

 

นอกเหนือจากตำแหน่งในโรงงานแล้ว ระบบ GPS ยังสามารถระบุได้อีกว่า จุดที่เกิดเหตุดังกล่าว มีระดับความสูงเท่าไร อยู่บนพื้นดิน ใต้ดิน หรืออยู่บนที่สูงเป็นต้น

 

ในอนาคตทางบริษัทฯ อาจนำเอาระบบวิทยุสื่อสารจากโมโตโรล่ามาใช้ในการส่งข้อมูล Data Communication เช่น การเชื่อมต่อระบบ CCTV เพื่อส่งสัญญาณภาพผ่านโครงข่ายวิทยุสื่อสาร หรือการส่งสัญญาณภาพจากเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานด้วยความถี่วิทยุสื่อสาร ซึ่งมีความเสถียรของสัญญาณได้ดีกว่าระบบอื่นๆ แม้ในจุดที่เป็นมุมอับ เป็นต้น ต่อไปในอนาคตเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงงานอาจมีชุดกล้องวิดีโอขนาดเล็กติดตัวไปด้วย ช่วยให้สามารถสื่อสารได้ทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหว ทำให้การติดต่อประสานงาน หรือขอความช่วยเหลือต่างๆ ทำได้ดียิ่งขึ้น

 

ประโยชน์ที่ไออาร์พีซีได้รับ

เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายไร้สาย หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุสื่อสารให้รัศมีการทำงานที่กว้างไกลกว่า และใช้ตัวเลขการลงทุนที่น้อยกว่าเทคโนโลยีการสื่อสารอื่นอย่างเห็นได้ชัด

 

การนำเอาวิทยุสื่อสารของโมโตโรล่ามาใช้งานนั้น สามารถสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี การติดต่อสื่อสารที่ราบรื่นไม่ติดขัด เสียงดังฟังชัดกับระบบตัดเสียงรบกวน แม้ต้องพูดในพื้นที่ที่มีเสียงค่อนข้างดัง ตลอดจนสัญญาณวิทยุสื่อสารมีเสถียรภาพมากกว่าสื่อสารชนิดอื่น นั่นย่อมสามารถสร้างประสิทธิผลที่ดีมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

Leave a Reply