06/05/2023

ไอบีเอ็มจัดงาน LeadershipConnect ยกขบวนไอทีโซลูชั่นส์ช่วยธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพให้ก้าวหน้า

1AA6780C30

คุณพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ( ที่ 2 จากซ้าย) จัดงาน IBM LeadershipConnnet (ILC) ยกขบวนไอทีโซลูชันที่ช่วยตอบโจทย์เป้าหมายสูงสุดขององค์กร ทั้งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการบัญชีการเงินและด้านการตลาด และการบริหารงานภาครัฐ เปิดมุมมองใหม่และไอทีโซลูชันเพื่อช่วยบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจและการตลาดยุคใหม่ โดยมี คุณวชิราภรณ์ แสงพายัพ ผู้จัดการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ( ที่ 2 จากขวา) และดร.พิมพิมน คงพิชญานนท์ ผู้จัดการฝ่ายอบรมและพัฒนา สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) (ขวาสุด) ร่วมงาน

Leave a Reply