06/10/2023

โปรแกรมเพื่อควบคุมการผลิตและวางแผนการผลิต

คุณสมบัติแอพพลิเคชัน

โปรแกรมเพื่อควบคุมการผลิตและวางแผนการผลิต [ MRP / MRPII ] ที่พัฒนาบน .net technology มีฟังก์ชั่นการใช้งานครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นของระบบการผลิต และงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในแง่ของ MRP (Material Requirement Planning) และ MRPII ไม่ว่าจะเป็น การจัดการ Sale Order, BOM Explosion, Auto Purchase Order, Stock Management, Capacity and Scheduling , Master Plan Schedule, Machine Maintenance, Transportation และในแง่ของ Costing หรือต้นทุนการผลิต

ราคา

– ชุดจริง : ราคาเริ่มต้นรวมค่าบริการ-วางระบบ-ติดตั้งอยู่ที่หลักแสนบาท  ซึ่งราคามีความยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับ Module ที่เลือกซื้อค่ะ (ราคารวม VAT, รวมค่าบริการ, ค่าติดตั้ง หรือไม่)

Site Reference

– Combipack Co., Ltd.

– Intertool Technologies Co., Ltd.

– Lohaprateep Industrial Co., Ltd.

ฯลฯ

ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน

บริษัท เอ็นวิชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด

เลขที่ 3599/41 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ 0-2291-2072-4

โทรสาร   0-2291-2075)

อีเมล       sale@envisionthailand.com

เว็บไซต์   www.envisionthailand.com

EnPro_AdvertiseII

Leave a Reply