06/09/2023

โปรแกรมบริหารคลังสินค้า WM Package (Warehouse Management Package)

Software Warehouse Management _Present update_02012013_4_Page_17

กำหนดค่าต่างๆ ได้เอง ในการกำหนดผู้ใช้ (USER) หรือรายละเอียดต่างๆ เช่น
– ทำงานพร้อมกัน 5 คน (Concurrence)
– กำหนดขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้ได้ทุกระดับ
– เข้ามาแก้ไข ปรับลดหรือเพิ่มผู้ใช้ และระดับการทำงานได้เอง
– ใช้งานร่วมกับ Bar code เพื่อเพิ่มความสะดวก แม่นยำและรวดเร็วในการทำงาน
– รองรับข้อมูลของสินค้าทั้งแบบ Lot, Serial และ Expiration Date
– เช็กสต็อกได้ทั้งแบบ Cycle Count และ Physical Count
– จัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ตัด Stock ได้อย่างแม่นยำ

Site Reference
– บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด
– บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด
– บริษัท สยามยามาฮ่า จำกัด
–  MIZUKI (Thailand) Co. Ltd.
– SM-CYCLO Co. Ltd.

ผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน
บริษัท โอจีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 546 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทรศัพท์        0-2578-8000
โทรสาร        0-2578-8051-2
อีเมล        as@oga.co.th
เว็บไซต์        www.oga.co.th