06/10/2023

แอมด็อคส์เปิดตัวโซลูชั่นการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

โซลูชั่นนี้จะช่วยให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น โดยปรับเปลี่ยนขั้นตอนธุรกิจทั้งหลายให้เป็นอัตโนมัติตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และรวมศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ณ งานประชุม “มาเนจเม้นท์ เวิลด์ อเมริกา” (Management World Americas) เมื่อเร็วๆ นี้ แอมด็อคส์ (NYSE: DOX) ผู้นำตลาดในด้านนวัตกรรมระบบบริการลูกค้า ได้เปิดตัวโซลูชั่นการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของแอมด็อคส์ (Amdocs Product Lifecycle Management) โซลูชั่นใหม่ที่ช่วยรวมศูนย์และปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานภายในของผู้ให้บริการให้เป็นอัตโนมัติ นับตั้งแต่การสร้างแนวความคิดไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ออกสู่ตลาดลงได้อย่างมาก โดยโซลูชั่นดังกล่าวมีผู้ให้บริการนำไปใช้แล้ว 2 ราย รายหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีกรายอยู่ในทวีปอเมริกาใต้

โซลูชั่น แอมด็อคส์ โปรดักท์ ไลฟ์ไซเคิล มาเนจเม้นท์ ประกอบด้วย:
– เอนเตอร์ไพรซ์ โปรดักท์ แคตตาล็อก (Enterprise Product Catalog) ผลิตภัณฑ์จากแอมด็อคส์ที่ครองความเป็นผู้นำตลาด ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้บริการกว่า 40 รายทั่วโลก ทั้งในกลุ่มระดับหนึ่งและระดับสอง โดยทำหน้าที่รวมศูนย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั่วทุกสายธุรกิจของผู้ให้บริการ
– แพลตฟอร์ม การบริหารจัดการขั้นตอนธุรกิจ (Business Process Management) หรือ BPM ที่จัดว่าดีที่สุดในบรรดาแพลตฟอร์มระดับเดียวกัน โดยสามารถผนวกเข้ากับสภาพแวดล้อมในระบบที่มีอยู่เดิมของผู้ให้บริการได้อย่างง่ายดาย พร้อมเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้อย่างมาก
– เอื้อให้เกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในขั้นตอนธุรกิจแบบบูรณาการทุกส่วน โดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้จากแผนกให้คำปรึกษาของแอมด็อคส์ ที่ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการหลายรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และในการสนับสนุนการจัดการความเปลี่ยนแปลงขององค์กร กระบวนการครอบคลุมการจัดการวงจรของผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ทั่วไปและขายพ่วง และครอบคลุมกิจกรรมด้านขั้นตอนการทำงานกว่า 100 กิจกรรม รวมถึงรองรับเว็บฟอร์มกว่า 50 รูปแบบ เช่น แบบฟอร์มสนับสนุนการสร้างบทวิเคราะห์ตลาด กรณีศึกษาทางธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการประเมินผลกระทบของเครือข่าย

“เมื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรทั้งหลายจะได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งแต่การตลาด การเงิน และกฎหมาย ไปจนถึงไอทีและฝ่ายดูแลเครือข่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้ให้บริการที่ต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว” อารี บาเนอร์จี นักวิเคราะห์อาวุโสของเฮฟวี่ รีดดิ้ง (Heavy Reading) กล่าว “โซลูชั่นการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของแอมด็อคส์ (Amdocs Product Lifecycle Management) เป็นครั้งแรกที่โซลูชั่นมาพร้อมกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในส่วนของขั้นตอนธุรกิจแบบบูรณาการ เพื่อควบคุมการไหลที่ซับซ้อนของข้อมูล ช่วยให้สามารถสร้างนวัตกรรมบริการ ตลอดจนร่นเวลาและลดการใช้ทรัพยากรที่ใช้ไปกับแนวความคิดที่เกิดประโยชน์น้อยกว่าโดยการระงับแนวคิดเหล่านั้นแต่เนิ่นๆ”

“ปัจจุบัน ผู้ให้บริการต้องแข่งขันกับผู้เล่นที่ให้บริการด้านการรับชมวิดีโอบนเครือข่าย (Over-the-Top: OTT) และผู้ให้บริการเครือข่ายเคลื่อนที่แบบเสมือนจริง” รีเบคก้า พรูดออม กล่าว “โซลูชั่นการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของแอมด็อคส์อันล่าสุดนี้เป็นผลมาจากประสบการณ์กว่า 30 ปีของแอมด็อคส์ในการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ให้บริการที่ต้องการนำเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น”

Amdocs_-_Logo

Leave a Reply